До уваги основних споживачів, що підключені до мереж оператора системи передачі

За результатами моніторингу ринку електричної енергії встановлено, що більше 100 суб’єктів господарювання (основних споживачів), які приєднані до мереж оператора системи передачі мають мережі, що використовуються для розподілу електричної енергії іншим споживачам (користувачам).

Відповідно до частини другої статті 49 Закону, відносини між основним споживачем та користувачами, що живляться від його мереж, та оператором системи розподілу та/або оператором системи передачі регулюються Кодексом систем розподілу, Кодексом системи передачі, Правилами роздрібного ринку та договорами, укладеними на їх основі.

Відповідно до частини шостої статті 49 Закону, основні споживачі забезпечують недискримінаційний доступ третіх сторін до своїх електричних мереж, безпеку та надійність їх функціонування відповідно до Кодексу систем розподілу, Правил роздрібного ринку та інших нормативно-правових актів.

При цьому, за результатами попереднього аналізу, мережі таких основних споживачів мають ознаки малих систем розподілу.

Так, відповідно до частини четвертої статті 49 Закону, НКРЕКП може класифікувати електричні мережі, що розподіляють електричну енергію на обмеженій території об’єкта як малу систему розподілу, якщо виконується хоча б одна із таких умов:

1) виробничі процеси користувачів такої системи пов’язані між собою з технологічних причин або міркувань безпеки;

2) розподіл такими мережами здійснюється переважно для власника мереж або для юридичних осіб, пов’язаних з ним господарськими відносинами та/або відносинами контролю;

3) розподіл електричної енергії такими мережами здійснюється меншій від граничної кількості побутових споживачів, що пов’язані з власниками такої системи договірними відносинами або на інших правових підставах, та/або ця система перебуває у спільній власності таких побутових споживачів.

Класифікація та критерії визначення малих систем розподілу визначаються кодексом системи розподілу виходячи, зокрема, з кількості та категорії користувачів малої системи розподілу, обсягів розподілу електричної енергії малою системою розподілу, потужності приєднання до системи передачі.

Згідно із Кодексом системи розподілу, затвердженим Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310, мала система розподілу (МСР) – електрична мережа, приєднана до мереж системи передачі, якою здійснюється розподіл електричної енергії певній кількості користувачів та яка є власністю/співвласністю суб’єкта/суб’єктів господарювання і побудована для задоволення потреб цих Користувачів.

Електричні мережі можуть бути визначені як МСР, якщо це:

 • система розподілу, створена в єдиному проекті забудови (черги забудови), яка перебуває у власності споживачів – юридичних осіб та розташована на обмеженій території житлового комплексу;
 • система розподілу, яка створена на правах спільної власності на обмеженій території земельної ділянки та використовується співвласниками для задоволення потреб (садові товариства, гаражні кооперативи, котеджні містечка тощо), визначених відповідним статутом організацій та/або об’єднань громадян;
 • система розподілу, мережами якої здійснюється розподіл електричної енергії переважно для власника мереж або для юридичних осіб, пов’язаних з ним господарськими відносинами та/або відносинами контролю;
 • електричні мережі, що розподіляють електричну енергію користувачам на обмеженій території комерційного закладу (офісні центри, торговельно-розважальні комплекси тощо), пов’язаним між собою господарськими відносинами та/або відносинами контролю;
 • електричні мережі, що розподіляють електричну енергію на обмеженій території користувачам, виробничі процеси яких пов’язані між собою з технологічних причин або міркувань безпеки;
 • електричні мережі, що розподіляють електричну енергію на обмеженій території користувачам закладу громадського обслуговування (спортивно-оздоровчі комплекси, санаторно-курортні комплекси тощо).

Електрична мережа класифікується як МСР, якщо вона одночасно підпадає під такі критерії за величинами:

 • кількість приєднаних точок (користувачів – юридичних або фізичних осіб) до МСР більше 2;
 • приєднана потужність користувачів МСР більше 50 кВт;
 • середньомісячний обсяг розподілу електричної енергії МСР більше 5 тис. кВт·год;
 • розподіл електричної енергії здійснюється менше 10000 побутових споживачів, що пов’язані з власниками МСР договірними відносинами або на інших правових підставах, та/або ця система перебуває у спільній власності таких побутових споживачів.

МСР має бути забезпечена приладами комерційного обліку загального перетоку електричної енергії та кожного користувача цієї системи окремо відповідно до Кодексу комерційного обліку.

 

Для набуття статусу МСР власник електричної мережі, що відповідає критеріям класифікації МСР, повинен її зареєструвати в НКРЕКП, для чого повинен надати такі документи:

 • звернення власника електричної мережі, яка підпадає під критерії визначення як МСР, до НКРЕКП для реєстрації такої МСР;
 • документи, що підтверджують право власності на електричну мережу;
 • копію договору про надання послуг з передачі електричної енергії, укладеного між власником та ОСП;
 • підтвердження від ОСП щодо приєднаної потужності та обсягу середньомісячного споживання (кВт•год);
 • документи, що підтверджують відповідність цієї електричної мережі визначенню МСР (підтвердження щодо кількості точок приєднання, потужності приєднання та обсягу розподілу електричної енергії МСР).

На підставі викладеного, з метою забезпечення недискримінаційного доступу третіх сторін до електричних мереж, безпеки та надійності їх функціонування, забезпечення захисту прав субспоживачів (користувачів) таких мереж, основні споживачі (власники мереж), що підключені до мереж оператора системи передачі мають в найкоротший строк, однак не пізніше 20 січня 2019 року надати НКРЕКП необхідні документи для реєстрації відповідних мереж як малі системи розподілу.

НКРЕКП протягом 3 місяців з дати надання власником документів, вносить його мережу до реєстру МСР, оприлюдненого на власному веб-сайті, або надсилає власнику обґрунтовану відмову у внесенні до реєстру.

Власники електричних мереж, які набули статусу МСР (юридичні особи, створені власниками/співвласниками), або юридичні особи, що виконують ці функції на договірних засадах, стають Операторами малої системи розподілу.

Оператори малої системи розподілу виконують функції, мають права та обов’язки оператора системи розподілу щодо користувачів малої системи розподілу з урахуванням особливостей, визначених Кодексом системи розподілу та Правилами роздрібного ринку, без відповідних ліцензій.

В той же час, беручи до уваги:

 • необхідність безперебійного забезпечення електричною енергією субспоживачів (користувачів), що живляться від мереж основного споживача, які підключені виключно до мереж оператора системи передачі;
 • необхідність проведення певних організаційних заходів та часу для набуття статусу МСР та ОМСР;
 • початок функціонування нового роздрібного ринку електричної енергії з 01 січня 2019 року,

вважаємо, що тимчасово, на строк до 01 квітня 2019 року питання повинно бути врегулювано наступним шляхом:

 1. Основні споживачі, електричні мережі яких приєднані до мереж системи передачі, укладають з ОСП договори про надання послуг з передачі електричної енергії, з датою набуття чинності з 1 січня 2019 року.
 2. ОСР, які до здійснення заходів з відокремлення відповідно до п. 13 перехідних положень Закону мали укладені договори із основними споживачами, приєднаними до мереж ОСП, у якості постачальників за регульованим тарифом на закріпленій території, у строк до 1 січня 2019 року:
 • укладають строкові (до 01.04.2019) додаткові угоди до діючих договорів про спільне використання технологічних електричних мереж з основними споживачами, приєднаними до мереж ОСП, з використанням норми прикінцевих та перехідних положень Закону, згідно з якою оператор системи розподілу є правонаступником в частині прав та обов’язків за укладеними договорами спільного використання технологічних електричних мереж;
 • укладають строкові (до 01.04.2019) договори споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії із субспоживачами, приєднаними до електричних мереж основного споживача, приєднаного до мереж ОСП;
 • забезпечують комерційний облік електричної енергії вищезазначених субспоживачів;
 • укладають договори електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії з електропостачальниками, які здійснюють та/або будуть здійснювати протягом періоду до 01.04.2019 постачання електричної енергії субспоживачам за типовою формою, визначеною Правилами роздрібного ринку електричної енергії.
 1. Основний споживач, приєднаний до мереж ОСП:
 • укладає договір про постачання електричної енергії з обраним електропостачальником, якщо такий основний споживач не забезпечує собі постачання електричної енергії самостійно на підставі відповідної ліцензії;

укладає строкові до 01.04.2019 додаткові угоди до діючих договорів про спільне використання технологічних електричних мереж з відповідним ОСР та забезпечує безперешкодний доступ ОСР до засобів власного комерційного обліку та засобів комерційного обліку субспоживачів із якими укладено строкові до 01.04.2019 договори на розподіл електричної енергії.

Free Lpi 102-400 Study Material With New Discount

Are all rubber boots, are Lpi 102-400 Study Material soldier rank, but LPI Level 1 Exam 102, Junior Level Linux Certification, Part 2 of 2 the soldier is Lpi 102-400 Study Material not the same.The last LPIC-1 102-400 time is to leave. That major opened my hand What are you doing fucking More and more virtuous Which army are you from Who do you lead the company Small shadow Zhangzui looked at me for a long time, that kind of surprise is my unforgettable life. In terms of military skills and tactical command, objectively speaking, he is not a rival of any brigade. Their faces, like our brotherly brethren, are dark, skinny and simple.Hanhan smiled and talked to each other, but also with the same brothers. Big black face turned to 102-400 Study Material me for your brother, is it I am naive nod, his eyes still looking at his eyes, his eyes there is an inexplicable deterrent I dare not face but even more afraid Lpi 102-400 Study Material to avoid. My 102-400 Study Material side is the wind that blows, and I can not open my eyes.I shouted my throat shouting ah

Officials do not wait for entry guard finished, then rushed Lpi 102-400 Study Material to keep Lpi 102-400 Study Material the item guarding LPIC-1 102-400 The old man who had the order of the elderly into the bedroom rest, the good people serve, not allowed to have the LPI Level 1 Exam 102, Junior Level Linux Certification, Part 2 of 2 slightest Lpi 102-400 Study Material difference. If things go on like this, the Hong Xiuquan everywhere will emerge However, it is easy to Lpi 102-400 Study Material talk about the affairs of the ministry and discuss the constitution of the ministry. It is completely used is the typesetting type printing, not only plate fast and printed Also fast. Open one, first see the Tingjing word, want to come is the title.Prank for a long time, puzzled, had Lpi 102-400 Study Material to read page by page, but the original is 102-400 Study Material about success or failure.

And they also carry three hoes. The care for our brothers and sisters is that we LPI Level 1 Exam 102, Junior Level Linux Certification, Part 2 of 2 can do a filial piety when my mother leaves 102-400 Study Material The toilet and the toilet. Li Si, who headed down and took testking the bag and went to the bathroom, met Li Wu and Yuan Laosan. At this time, Li Wu s car also arrived. What happened to you in the future, Lpi 102-400 Study Material just tell me, no Lpi 102-400 Study Material problem. Looking at the yellow and old shoes, as always, LPIC-1 102-400 the back of the three shake, and then think about his just a little girl to see.