Початок проведення консультацій щодо подачі вихідних даних для розроблення Плану розвитку ОСР

Шановні споживачі, виробники, постачальники електричної енергії, оператори систем передачі та суміжних систем розподілу!

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» проводить підготовчі заходи для організації роботи з розроблення Плану розвитку оператора системи розподілу на 2020-2024 роки, що передбачено статтею 50 Закону України «Про ринок електричної енергії» та Кодексом систем розподілу, затвердженим Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №310.

На даний час ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» сформовано переліки та вимоги до вихідних даних, які необхідно отримати від різних категорій користувачів системи розподілу для підготовки вищезазначеного Плану розвитку. В частині прогнозів споживання і виробництва електричної енергії та вимірів електричного навантаження додатково розроблено типові форми надання вихідних даних, якими враховано вимоги Кодексу системи розподілу та інших чинних нормативно-правових актів.

З 20 серпня 2018 року ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» оголошує про початок проведення консультацій щодо переліку, форм та вимог до вихідних даних для розроблення Плану розвитку ОСР на період 2020-2024 років. Консультації триватимуть протягом 30-ти календарних днів. З вищезазначеними матеріалами можна ознайомитися на корпоративному сайті ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (www.poe.pl.ua) в розділі Технічна політика / План розвитку ОСР / Переліки та типові форми надання вихідних даних.

Обґрунтовані пропозиції та зауваження до вищезазначених матеріалів можна надавати:

1) з використанням сервісу завантаження файлів в розділі Технічна політика / План розвитку ОСР / Вікно для надання вихідних даних;

2) шляхом письмового звернення на адресу: 36022, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Старий Поділ, 5 або електронною поштою: kanc04@pl.energy.gov.ua (скановані копії листів).

Для реєстрації пропозицій та зауважень просимо зазначити прізвище, ім’я та по батькові особи (для юридичних осіб – повне найменування), що їх подала, та її контактні дані для здійснення зворотного зв’язку. Матеріали приймаються у період проведення консультацій. Анонімні пропозиції та зауваження, а також ті, що будуть надані після закінчення терміну проведення консультацій, розглядатися не будуть.

CompTIA N10-006 Test Prep : CompTIA Network+

Later, people from Beijing came. CompTIA N10-006 Test Prep What CompTIA Network+ N10-006 he can have is her present. The hair CompTIA N10-006 Test Prep N10-006 Test Prep slings still dripped down the CompTIA N10-006 Test Prep water and CompTIA Network+ tied two hands Axiang tried hard to cultivate her goodwill towards him, CompTIA N10-006 Test Prep but as soon as the night, the man climbed onto her and when she wanted to kiss her, she was tightened and goose bumps.

http://www.examscert.com Lu Yue smiled bitterly Lovely little sister, Do you really believe that the story of Wu Zhou has passed Just like the eraser, does clean up and leave no trace She loved Wu Zhou for more than ten years, you really thought she married me. The leaves stared straight at Li Wei, expecting him to look at himself, CompTIA Network+ N10-006 Test Prep but Li Wei still did not look up. Those flowers, CompTIA N10-006 Test Prep which were CompTIA Network+ N10-006 treated by her in a special way, were made into dried flowers, and each petal was CompTIA N10-006 Test Prep not wasted. The wedding dress was specially brought from London.

You see what I brought to you When Ning Hao was still a dozen steps away from Jiafu, Jiafu CompTIA N10-006 Test Prep couldn t wait to pick up an CompTIA Network+ object from his pocket and hand it over to Ning. You have made CompTIA N10-006 Test Prep a contribution, are you Let me ask you CompTIA N10-006 Test Prep like the three please Zhuge Liang Zuo Tao is N10-006 Test Prep speechless, surrounded by silkworms crawling on the leaves. Changsheng hurriedly suggested. He said that he worked N10-006 Test Prep as a working person and didn t want to deal with outsiders, so CompTIA Network+ N10-006 he avoided it yesterday.