Приєднання, яке не є стандартним

Нестандартне приєднання – приєднання електроустановки (в тому числі електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії та випадків, описаних пунктами 4.1.11, 4.1.39, 4.1.40 Кодексу) замовника до діючих мереж АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на відстань, що перевищує 300 метрів по прямій лінії від найближчої точки в існуючих електричних мережах Товариства відповідного ступеню напруги до точки приєднання електроустановки замовника, або у разі, коли максимальне розрахункове навантаження з урахуванням існуючої дозволеної до використання потужності становить більше 50 кВт.

Надання послуги з нестандартного приєднання «під ключ» передбачає:

 • надання замовником до ОСР заяви про приєднання із зазначенням даних та необхідних документів;
 • визначення типу приєднання залежно від відстані та величини потужності. Відстань визначається по прямій лінії від прогнозованої точки приєднання електроустановок замовника до найближчої точки в існуючих (діючих) електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільний пункт), що збігається зі ступенем напруги в точці приєднання. За величину потужності приймається загальна величина потужності електроустановок замовника разом з існуючою дозволеною потужністю. У разі недосягнення згоди щодо визначення типу приєднання, сторони, у тому числі разом з представниками центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, мають на місцевості разом провести необхідні вимірювання, на підставі яких остаточно визначається тип приєднання;
 • підготовку і видачу замовнику технічних умов за формою, наведеною в додатку 4 до Кодексу, розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунку на сплату вартості за приєднання;
 • оплату замовником вартості приєднання відповідно до умов договору про приєднання;
 • підготовку ОСР проєкту зовнішнього електрозабезпечення;
 • виконання ОСР будівельних робіт в електричних мережах від точки забезпечення потужності до точки приєднання електроустановок замовника;
 • подання ОСР робочої напруги в точку приєднання електроустановок замовника (на контактні з’єднання електричних мереж (межа балансової належності));
 • надання ОСР замовнику у спосіб, вказаний у заяві про приєднання, повідомлення про надання послуги з приєднання, що є додатком 5 до Кодексу (далі – повідомлення).

Надання послуги з нестандартного приєднання з проектуванням лінійної частини приєднання замовником:

Комплекс робіт, що виконується ОСР з нестандартного приєднання з проєктуванням замовником лінійної частини приєднання, відповідає нестандартному приєднанню «під ключ» та виконується за тією ж процедурою з урахуванням наступного:

 • проєктування лінійної частини приєднання вилучається з обсягу робіт, що виконуються ОСР;
 • замовник розробляє, узгоджує з ОСР та іншими зацікавленими сторонами проєктну документацію на будівництво електричних мереж лінійної частини приєднання та передає її ОСР у чотирьох примірниках для виконання ним зобов’язань за договором про приєднання до електричних мереж;
 • замовник здійснює заходи щодо відведення на користь ОСР земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики.
Поділитися
Передати покази
Сплатити за електроенергію

Оплата рахунку

Поля форми обов`язкові для заповнення.
Зверніть увагу! Вираховується банківська комісія 1% від суми платежу.

Особовий рахунок

Поле обов`язкове для заповнення.