Приєднання, яке не є стандартним

Приєднання електроустановки вважається таким, що не є стандартним, якщо:

  • ступені напруги в точці приєднання та точці забезпечення потужності не збігаються;
  • числове значення замовленої до приєднання потужності перевищує встановлене законодавством граничне значення;
  • числове значення відстані від точки приєднання до точки забезпечення потужності перевищує встановлене законодавством граничне значення (300 м по прямій лінії);
  • електроустановка замовника призначена для виробництва електричної енергії;
  • замовник має намір приєднати свою електроустановку до мереж суб’єкта господарювання – споживача електричної енергії.

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» безоплатно готує та видає замовнику проект договору про приєднання та підписані технічні умови, які є невід’ємною частиною договору про приєднання (не пізніше 10 робочих днів від дня подання заяви замовника про приєднання електроустановки та 20 робочих днів у разі необхідності їх узгодження з власником магістральних/міждержавних електричних мереж).

Необхідний пакет документів:
1. Ситуаційний план та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування об’єкта (об’єктів) замовника, земельної ділянки замовника або прогнозованої точки приєднання (для об’єктів, які приєднуються вперше).
2. Копія будівельного паспорта або містобудівних умов та обмежень з графічною частиною із зазначенням місця розташування, потужності та категорії надійності електропостачання за кожним об’єктом замовника (для об’єктів, які приєднуються до електричних мереж уперше).
3. Копія документа, який підтверджує право власності чи користування об’єктом Замовника або, за відсутності об’єкта, право власності чи користування земельною ділянкою.
4. Копія належним чином оформленої довіреності чи іншого документа на право укладати договори особі, яка уповноважена підписувати договори (за потреби).
5. Копія паспорта та ідентифікаційного коду замовника (для населення).
6. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи.
7. Копія свідоцтва ПДВ (для платників ПДВ) або копія свідоцтва платника єдиного податку.

Проект договору про приєднання, з визначенням у ньому розміру плати за приєднання, невід’ємною частиною якого є технічні умови стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок, надається замовнику протягом 10 робочих днів від дня подання заяви.

Передати покази
Сплатити за електроенергію

Оплата рахунку

Поля форми обов`язкові для заповнення.
Зверніть увагу! Вираховується банківська комісія 1% від суми платежу.

Особовий рахунок

Поле обов`язкове для заповнення.