Приєднання, яке не є стандартним

Приєднання електроустановки вважається таким, що не є стандартним, якщо:

  • ступені напруги в точці приєднання та точці забезпечення потужності не збігаються;
  • числове значення замовленої до приєднання потужності перевищує встановлене законодавством граничне значення;
  • числове значення відстані від точки приєднання до точки забезпечення потужності перевищує встановлене законодавством граничне значення (300 м по прямій лінії);
  • електроустановка замовника призначена для виробництва електричної енергії;
  • замовник має намір приєднати свою електроустановку до мереж суб’єкта господарювання – споживача електричної енергії.

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» безоплатно готує та видає замовнику проект договору про приєднання та підписані технічні умови, які є невід’ємною частиною договору про приєднання (не пізніше 10 робочих днів від дня подання заяви замовника про приєднання електроустановки та 20 робочих днів у разі необхідності їх узгодження з власником магістральних/міждержавних електричних мереж).

Необхідний пакет документів:

1. копія документа, що підтверджує право власності чи користування цим об’єктом, або копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, або, за відсутності об’єкту, копія документа, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. У разі відсутності кадастрового номера у свідоцтві про право власності на земельну ділянку – викопіювання з топографо-геодезичного плану або плану забудови території із зазначенням місця розташування земельної ділянки;
2. копія ситуаційного плану та копія викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 (1:1000, 1:500 або 1:200) із зазначенням місця розташування об’єкта (об’єктів) Замовника, земельної ділянки Замовника або прогнозної точки приєднання (для об’єктів, які приєднуються до електричних мереж уперше);
3. копія паспорта або належним чином оформлена довіреність чи інший документ на право укладати та підписувати договір про приєднання, а також подавати та отримувати документи;
4. техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) (за наявності).

У разі приєднання фотоелектричної станції, що розташована на об’єкті архітектури (дах, фасад), до заяви про приєднання додаються:

1. копія документа, який підтверджує право власності чи користування об’єктом архітектури або право власності чи користування частиною об’єкта архітектури (дах, фасад);
2. копія ситуаційного плану із зазначенням прогнозної точки приєднання;
3. лист погодження від власника об’єкта архітектури, на якому буде здійснено будівництво та експлуатація фотоелектричної станції, щодо надання дозволу на улаштування точки приєднання на межі земельної ділянки власника об’єкта архітектури, на якому буде розташована відповідна фотоелектрична станція.

Замовник – юридична особа або фізична особа-підприємець додатково надає копію витягу з Реєстру платників єдиного податку або копію свідоцтва платника податку на додану вартість (далі – ПДВ).

Замовник – фізична особа додатково надає реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті, серія та номер паспорта)

Технічні умови на нестандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проектом договору про нестандартне приєднання надаються замовнику не пізніше 10 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання, та 20 робочих днів у разі необхідності погодження технічних умов з ОСП.

Передати покази
Сплатити за електроенергію

Оплата рахунку

Поля форми обов`язкові для заповнення.
Зверніть увагу! Вираховується банківська комісія 1% від суми платежу.

Особовий рахунок

Поле обов`язкове для заповнення.