Проект зміни тарифів на постачання та передачу електричної енергії у разі застосування стимулюючого регулювання по ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2018 рік

28.02.2018

Програмою діяльності Кабінету Міністрів України (коаліційною угодою) та стратегією сталого розвитку «Україна-2020») передбачено вдосконалення існуючої нормативної бази тарифної політики в енергетиці, зокрема перехід на стимулююче тарифоутворення у сфері розподілу та постачання електроенергії.

Стан електричних мереж та енергообладнання Товариства, загальна довжина електромереж якого становить 45 678 км, сумарна потужність власних трансформаторів  становить 4 219 МВА, вимагають значних капіталовкладень, які можуть бути залучені лише за умови впровадження стимулюючого регулювання, що забезпечує можливість реконструкції електричних мереж та розвиток енергетичної інфраструктури.

Стимулююче регулювання – це система довготривалого тарифоутворення, основною метою якої є залучення коштів для модернізації мереж.

Світовий досвід показує, що застосування стимулюючого регулювання виявилось надзвичайно ефективним і енергокомпанії значно скоротили свої витрати в майбутніх після переходу на стимулюючий тариф періодах, що посприяло зниженню тарифів, зменшенню плати за приєднання до мереж основних споживачів та залученню інвестицій в галузь.

Залучення коштів (інвестицій) дозволить зменшити кількість і тривалість аварійних відключень, а отже підвищиться рівень якості та надійності електропостачання.

Енергопостачальні компанії отримають можливість залучати дійсно масштабні інвестиції у розбудову галузі, а держава вирішує питання розвитку регіонів без залучення коштів із держбюджету.

 • щорічне зниження операційних витрат для забезпечення встановленого показника ефективності;
 • щорічне зниження технологічних витрат електроенергії на 1-му та 2-му класах напруги для досягнення встановлених показників ефективності;
 • досягнення цільових показників якості та надійності енергопостачання (для Товариства це  означає скорочення перерв в електропостачанні для міської території у 2,62 рази, для сільської території – у 3,5 рази);
 • забезпечення повнофункціональної роботи кол-центрів.

Переваги від запровадження стимулюючого регулювання

Переваги для економіки України:

 • створення привабливого інвестиційного клімату для залучення приватних інвестицій з метою модернізації інфраструктури електроенергетичної галузі;
 • підвищення енергетичної безпеки держави за рахунок підвищення ефективності витрат, збільшення інвестицій та зниження технологічних витрат електроенергії в мережах.

Переваги для споживачів електричної енергії:

 • підвищення якості (надійності) послуг з енергопостачання;
 • поступове зниження темпів зростання тарифів на електричну енергію завдяки ефективній операційній діяльності Товариства шляхом зниження неефективних операційних витрат.

Всі ці заходи потребують значних фінансових інвестицій, можливість отримання яких надає нова методологія розрахунку тарифів.

Для здійснення розрахунків тарифів застосовано макропоказники на 2018 рік по першому сценарію, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 року №441 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки» зі змінами  від 01.12.2017 року (Постанова КМУ №906), а також вимоги постанов НКРЕКП:

 • від 11.07.2013 № 898 «Про затвердження Порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом у разі застосування стимулюючого регулювання»;
 • від 11.07.2013 № 899 «Про затвердження Порядку визначення регуляторної бази активів суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики»;
 • від 11.07.2013 № 900 «Про затвердження Порядку розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом у разі застосування стимулюючого регулювання»;
 • від 23.07.2013 № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання» із змінами та доповненнями відповідно до Постанови НКРЕКП від 27.07.2017 року №972, опублікованої в «Урядовому кур’єрі» №5 від 10.01.2018 року;
 • від 26.07.2013 № 1029 «Про застосування стимулюючого регулювання у сфері передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами»;
 • від 26.07.2013 № 1031 «Про затвердження Порядку розподілу активів, витрат та доходів між видами діяльності ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами»;
 • від 26.07.2013 № 1030 «Про затвердження Процедури встановлення тарифів для ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання»;
 • від 26.07.2013 № 1032 «Про затвердження Порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання»;
 • від 15.08.2013 № 1109 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо плану роботи ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами з підготовки до переходу до стимулюючого регулювання».
Тарифи на передачу та постачання електричної енергії у разі застосування стимулюючого регулювання
№ п/п Найменування Одиниці виміру В діючому тарифі Прогноз 2018
4. Тариф на передачу електричної енергії для споживачів 1 класу напруги грн/МВтּгод 57,63 87,22
5. Тариф на передачу електричної енергії  для споживачів 2 класу напруги грн/МВтּгод 278,18 979,82
6. Тариф на постачання електричної енергії для 1 групи споживачів грн/МВтּгод 12,29 16,40
7. Тариф на постачання електричної енергії для 2 групи споживачів грн/МВтּгод 61,46 82,01
Поділитися
Передати покази
Сплатити за електроенергію

Оплата рахунку

Поля форми обов`язкові для заповнення.
Зверніть увагу! Вираховується банківська комісія 1% від суми платежу.

Особовий рахунок

Поле обов`язкове для заповнення.