Тарифи за 2015 рік

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 745 від 15.08.2005р. "Про перехід до єдиних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам", Постанови НКРЕКП №2875 від 26.11.2015р. "Щодо встановлення на грудень 2015 року роздрібних тарифів на електроенергію з урахуванням граничних рівнів тарифів при поступовому переході до формування єдиних роздрібних тарифів для споживачів на території України" та Постанови НКРЕКП №220 від 26.02.2015р. "Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню" - тарифи на електричну енергію для споживачів у грудні місяці становлять:

- для споживачів згідно з класом напруги

Групи споживачів Плата за 1 кВтгод спожитої електричної енергії, коп.
І клас ІІ клас
Тариф без ПДВ ПДВ Всього з ПДВ Тариф без ПДВ ПДВ Всього з ПДВ
Промислові та прирівнені до них, комерційні, непромислові споживачі, сільськогосподарські споживачі-виробники 123,80 24,76 148,56 152,08 30,42 182,50
Електрифікований міський транспорт, релігійні організації (комунально-побутові потреби) 65,75 13,15 78,90 65,75 13,15 78,90

Розрахунки із споживачами, у яких встановлений облік диференційований за періодами часу:

( Постанова №1241 від 20.12.2001р., та зміни до неї, затверджені Постановою НКРЕКП №37 від 22.01.2015р. та факсограма Міненерговугілля №06-1-1/13396 від 25.11.2014р.)
Промислові та прирівнені до них, комерційні, непромислові споживачі, сільськогосподарські споживачі-виробники
Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу
- нічний ( тривалість 8 годин ) в межах 23.00 - 07.00, тарифний коефіцієнт 0,35 43,33 8,67 52,00 53,23 10,65 63,88
- денний ( тривалість 16 годин ) в межах 7.00 - 23.00, тарифний коефіцієнт 1,80 222,84 44,57 267,41 273,74 54,75 328,49
Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу
Нічний (тривалість 7 год.) в межах з 23.00 - 6.00, тарифний коефіцієнт 0,25 30,95 6,19 37,14 38,02 7,60 45,62
Напівпіковий (тривалість 11 год.) в межах з 6.00 - 8.00, 10.00 - 17.00, 21.00 - 23.00, тарифний коефіцієнт 1,02 126,28 25,26 151,54 155,12 31,02 186,14
Піковий ( тривалість 6 год.) в межах з 8.00 - 10.00, 17.00 - 21.00, тарифний коефіцієнт 1,8 222,84 44,57 267,41 273,74 54,75 328,49
Тарифи на електроенергію, що використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів (Постанова НКРЕ №1030 від 22.10.2004р. в редакції постанови НКРЕ №199 від 21.02.2008р.)
Зовнішнє освітлення населених пунктів у межах зон доби з 17.00 до 7.00 30,95 6,19 37,14 38,02 7,60 45,62
Зовнішнє освітлення населених пунктів в інші години доби з 7.00 до 17.00 123,80 24,76 148,56 152,08 30,42 182,50

Примітка: Плата за перевищення договірної величини потужності споживачами (крім населення, професійно – технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації державної і комунальної форм власності) здійснюється відповідно до Постанови НКРЕ №784 від 11.06.1999р., та змін до неї, затверджених Постановою НКРЕ від 26.07.05р. №558 та Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" від 23 червня 2005 року №2706-ІV.

- дані для розрахунку роздрібних тарифів:

Прогнозована оптова ринкова ціна електричної енергії, грн/Мвтгод (без ПДВ) 1160,41 Постанова НКРЕКП №2857 від 26.11.15р.
Прогнозована середня закупівельна ціна електричної енергії, грн/Мвтгод (без ПДВ) 1169,18
Граничні рівні економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії (ЕКНТВЕ) в електричних мережах для класів напруги 35 кВ та вище (І клас), % 3,70% Постанова НКРЕКП №805 від 19.03.2015р.
Граничні рівні економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії (ЕКНТВЕ) в електричних мережах для класів напруги менше 35 кВ (ІІ клас), % 14,00%
Тариф на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами напругою 35 кВ та вище (І клас), грн./МВтг (без ПДВ) 41,19 Постанова НКРЕКП №2355 від 24.09.15р.
Тариф на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами напругою менше 35 кВ (ІІ клас), грн./МВтг (без ПДВ) 191,66
Тариф на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для споживачів 1 групи, грн./МВтг (без ПДВ) 10,68
Тариф на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для споживачів 2 групи, грн./МВтг (без ПДВ) 53,39

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 745 від 15.08.2005р. "Про перехід до єдиних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам", Постанови НКРЕКП №2654 від 28.10.2015р. "Щодо встановлення на листопад 2015 року роздрібних тарифів на електроенергію з урахуванням граничних рівнів тарифів при поступовому переході до формування єдиних роздрібних тарифів для споживачів на території України" та Постанови НКРЕКП №220 від 26.02.2015р. "Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню" - тарифи на електричну енергію для споживачів у листопаді місяці становлять:

- для споживачів згідно з класом напруги

Групи споживачів Плата за 1 кВтгод спожитої електричної енергії, коп.
І клас ІІ клас
Тариф без ПДВ ПДВ Всього з ПДВ Тариф без ПДВ ПДВ Всього з ПДВ
Промислові та прирівнені до них, комерційні, непромислові споживачі, сільськогосподарські споживачі-виробники 123,80 24,76 148,56 152,08 30,42 182,50
Електрифікований міський транспорт, релігійні організації (комунально-побутові потреби) 65,75 13,15 78,90 65,75 13,15 78,90

Розрахунки із споживачами, у яких встановлений облік диференційований за періодами часу:

(Постанова №1241 від 20.12.2001р., та зміни до неї, затверджені Постановою НКРЕКП №37 від 22.01.2015р. та факсограма Міненерговугілля №06-1-1/13396 від 25.11.2014р.)
Промислові та прирівнені до них, комерційні, непромислові споживачі, сільськогосподарські споживачі-виробники
Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу
- нічний ( тривалість 8 годин ) в межах 23.00 - 07.00, тарифний коефіцієнт 0,35 43,33 8,67 52,00 53,23 10,65 63,88
- денний ( тривалість 16 годин ) в межах 7.00 - 23.00, тарифний коефіцієнт 1,80 222,84 44,57 267,41 273,74 54,75 328,49
Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу
Нічний (тривалість 7 год.) в межах з 23.00 - 6.00, тарифний коефіцієнт 0,25 30,95 6,19 37,14 38,02 7,60 45,62
Напівпіковий (тривалість 11 год.) в межах з 6.00 - 8.00, 10.00 - 17.00, 21.00 - 23.00, тарифний коефіцієнт 1,02 126,28 25,26 151,54 155,12 31,02 186,14
Піковий ( тривалість 6 год.) в межах з 8.00 - 10.00, 17.00 - 21.00, тарифний коефіцієнт 1,8 222,84 44,57 267,41 273,74 54,75 328,49
Тарифи на електроенергію, що використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів (Постанова НКРЕ №1030 від 22.10.2004р. в редакції постанови НКРЕ №199 від 21.02.2008р.)
Зовнішнє освітлення населених пунктів у межах зон доби з 17.00 до 6.00 30,95 6,19 37,14 38,02 7,60 45,62
Зовнішнє освітлення населених пунктів в інші години доби з 6.00 до 17.00 123,80 24,76 148,56 152,08 30,42 182,50

Примітка: Плата за перевищення договірної величини потужності споживачами (крім населення, професійно – технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації державної і комунальної форм власності) здійснюється відповідно до Постанови НКРЕ №784 від 11.06.1999р., та змін до неї, затверджених Постановою НКРЕ від 26.07.05р. №558 та Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" від 23 червня 2005 року №2706-ІV.

- дані для розрахунку роздрібних тарифів:

Прогнозована оптова ринкова ціна електричної енергії, грн/Мвтгод (без ПДВ) 1178,08 Постанова НКРЕКП №2653 від 28.10.15р.
Прогнозована середня закупівельна ціна електричної енергії, грн/Мвтгод (без ПДВ) 1183,14
Граничні рівні економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії (ЕКНТВЕ) в електричних мережах для класів напруги 35 кВ та вище (І клас), % 3,70% Постанова НКРЕКП №805 від 19.03.2015р.
Граничні рівні економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії (ЕКНТВЕ) в електричних мережах для класів напруги менше 35 кВ (ІІ клас), % 14,00%
Тариф на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами напругою 35 кВ та вище (І клас), грн./МВтг (без ПДВ) 41,19 Постанова НКРЕКП №2355 від 24.09.15р.
Тариф на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами напругою менше 35 кВ (ІІ клас), грн./МВтг (без ПДВ) 191,66
Тариф на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для споживачів 1 групи, грн./МВтг (без ПДВ) 10,68
Тариф на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для споживачів 2 групи, грн./МВтг (без ПДВ) 53,39

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 745 від 15.08.2005р. "Про перехід до єдиних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам", Постанови НКРЕКП №2478 від 25.09.2015р. "Щодо встановлення на жовтень 2015 року роздрібних тарифів на електроенергію з урахуванням граничних рівнів тарифів при поступовому переході до формування єдиних роздрібних тарифів для споживачів на території України" та Постанови НКРЕКП №220 від 26.02.2015р. "Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню" - тарифи на електричну енергію для споживачів у жовтні місяці становлять:

- для споживачів згідно з класом напруги

Групи споживачів Плата за 1 кВтгод спожитої електричної енергії, коп.
І клас ІІ клас
Тариф без ПДВ ПДВ Всього з ПДВ Тариф без ПДВ ПДВ Всього з ПДВ
Промислові та прирівнені до них, комерційні, непромислові споживачі, сільськогосподарські споживачі-виробники 123,80 24,76 148,56 152,08 30,42 182,50
Електрифікований міський транспорт, релігійні організації (комунально-побутові потреби) 65,75 13,15 78,90 65,75 13,15 78,90

Розрахунки із споживачами, у яких встановлений облік диференційований за періодами часу:

(Постанова №1241 від 20.12.2001р., та зміни до неї, затверджені Постановою НКРЕКП №37 від 22.01.2015р. та факсограма Міненерговугілля №06-1-1/13396 від 25.11.2014р.)
Промислові та прирівнені до них, комерційні, непромислові споживачі, сільськогосподарські споживачі-виробники
Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу
- нічний ( тривалість 8 годин ) в межах 23.00 - 07.00, тарифний коефіцієнт 0,35 43,33 8,67 52,00 53,23 10,65 63,88
- денний ( тривалість 16 годин ) в межах 7.00 - 23.00, тарифний коефіцієнт 1,80 222,84 44,57 267,41 273,74 54,75 328,49
Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу
Нічний (тривалість 7 год.) в межах з 23.00 - 6.00, тарифний коефіцієнт 0,25 30,95 6,19 37,14 38,02 7,60 45,62
Напівпіковий (тривалість 11 год.) в межах з 6.00 - 8.00, 10.00 - 18.00, 22.00 - 23.00, тарифний коефіцієнт 1,02 126,28 25,26 151,54 155,12 31,02 186,14
Піковий ( тривалість 6 год.) в межах з 8.00 - 10.00, 18.00 - 22.00, тарифний коефіцієнт 1,8 222,84 44,57 267,41 273,74 54,75 328,49
Тарифи на електроенергію, що використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів (Постанова НКРЕ №1030 від 22.10.2004р. в редакції постанови НКРЕ №199 від 21.02.2008р.)
Зовнішнє освітлення населених пунктів у межах зон доби з 18.00 до 6.00 30,95 6,19 37,14 38,02 7,60 45,62
Зовнішнє освітлення населених пунктів в інші години доби з 6.00 до 18.00 123,80 24,76 148,56 152,08 30,42 182,50

Примітка: Плата за перевищення договірної величини потужності споживачами (крім населення, професійно – технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації державної і комунальної форм власності) здійснюється відповідно до Постанови НКРЕ №784 від 11.06.1999р., та змін до неї, затверджених Постановою НКРЕ від 26.07.05р. №558 та Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" від 23 червня 2005 року №2706-ІV.

- дані для розрахунку роздрібних тарифів:

Прогнозована оптова ринкова ціна електричної енергії, грн/Мвтгод (без ПДВ) 1178,08 Постанова НКРЕКП №2475 від 25.09.15р.
Прогнозована середня закупівельна ціна електричної енергії, грн/Мвтгод (без ПДВ) 1180,38
Граничні рівні економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії (ЕКНТВЕ) в електричних мережах для класів напруги 35 кВ та вище (І клас), % 3,70% Постанова НКРЕКП №805 від 19.03.2015р.
Граничні рівні економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії (ЕКНТВЕ) в електричних мережах для класів напруги менше 35 кВ (ІІ клас), % 14,00%
Тариф на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами напругою 35 кВ та вище (І клас), грн./МВтг (без ПДВ) 41,19 Постанова НКРЕКП №2355 від 24.09.15р.
Тариф на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами напругою менше 35 кВ (ІІ клас), грн./МВтг (без ПДВ) 191,66
Тариф на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для споживачів 1 групи, грн./МВтг (без ПДВ) 10,68
Тариф на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для споживачів 2 групи, грн./МВтг (без ПДВ) 53,39

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 745 від 15.08.2005р. "Про перехід до єдиних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам", Постанови НКРЕКП №2214 від 27.08.2015р. "Щодо встановлення на вересень 2015 року роздрібних тарифів на електроенергію з урахуванням граничних рівнів тарифів при поступовому переході до формування єдиних роздрібних тарифів для споживачів на території України" та Постанови НКРЕКП №220 від 26.02.2015р. "Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню" - тарифи на електричну енергію для споживачів у вересні місяці становлять:

- для споживачів згідно з класом напруги

Групи споживачів Плата за 1 кВтгод спожитої електричної енергії, коп.
І клас ІІ клас
Тариф без ПДВ ПДВ Всього з ПДВ Тариф без ПДВ ПДВ Всього з ПДВ
Промислові та прирівнені до них, комерційні, непромислові споживачі, сільськогосподарські споживачі-виробники 125,05 25,01 150,06 150,20 30,04 180,24
Електрифікований міський транспорт, релігійні організації (комунально-побутові потреби) 65,75 13,15 78,90 65,75 13,15 78,90

Розрахунки із споживачами, у яких встановлений облік диференційований за періодами часу:

(Постанова №1241 від 20.12.2001р., та зміни до неї, затверджені Постановою НКРЕКП №37 від 22.01.2015р. та факсограма Міненерговугілля №06-1-1/13396 від 25.11.2014р.)
Промислові та прирівнені до них, комерційні, непромислові споживачі, сільськогосподарські споживачі-виробники
Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу
- нічний ( тривалість 8 годин ) в межах 23.00 - 07.00, тарифний коефіцієнт 0,35 43,77 8,75 52,52 52,57 10,51 63,08
- денний ( тривалість 16 годин ) в межах 7.00 - 23.00, тарифний коефіцієнт 1,80 225,09 45,02 270,11 270,36 54,07 324,43
Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу
Нічний (тривалість 7 год.) в межах з 23.00 - 6.00, тарифний коефіцієнт 0,25 31,26 6,25 37,51 37,55 7,51 45,06
Напівпіковий (тривалість 11 год.) в межах з 6.00 - 8.00, 10.00 - 18.00, 22.00 - 23.00, тарифний коефіцієнт 1,02 127,55 25,51 153,06 153,20 30,64 183,84
Піковий ( тривалість 6 год.) в межах з 8.00 - 10.00, 18.00 - 22.00, тарифний коефіцієнт 1,8 225,09 45,02 270,11 270,36 54,07 324,43
Тарифи на електроенергію, що використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів (Постанова НКРЕ №1030 від 22.10.2004р. в редакції постанови НКРЕ №199 від 21.02.2008р.)
Зовнішнє освітлення населених пунктів у межах зон доби з 20.00 до 5.00 31,26 6,25 37,51 37,55 7,51 45,06
Зовнішнє освітлення населених пунктів в інші години доби з 5.00 до 20.00 125,05 25,01 150,06 150,20 30,04 180,24

Примітка: Плата за перевищення договірної величини потужності споживачами (крім населення, професійно – технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації державної і комунальної форм власності) здійснюється відповідно до Постанови НКРЕ №784 від 11.06.1999р., та змін до неї, затверджених Постановою НКРЕ від 26.07.05р. №558 та Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" від 23 червня 2005 року №2706-ІV.

- дані для розрахунку роздрібних тарифів:

Прогнозована оптова ринкова ціна електричної енергії, грн/Мвтгод (без ПДВ) 1178,08 Постанова НКРЕКП №2212 від 26.08.15р.
Прогнозована середня закупівельна ціна електричної енергії, грн/Мвтгод (без ПДВ) 1184,82
Граничні рівні економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії (ЕКНТВЕ) в електричних мережах для класів напруги 35 кВ та вище (І клас), % 3,38% Постанова НКРЕКП №805 від 19.03.2015р.
Граничні рівні економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії (ЕКНТВЕ) в електричних мережах для класів напруги менше 35 кВ (ІІ клас), % 12,23%
Тариф на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами напругою 35 кВ та вище (І клас), грн./МВтг (без ПДВ) 38,22 Постанова НКРЕКП №1808 від 23.06.15р.
Тариф на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами напругою менше 35 кВ (ІІ клас), грн./МВтг (без ПДВ) 177,65
Тариф на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для споживачів 1 групи, грн./МВтг (без ПДВ) 9,91
Тариф на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для споживачів 2 групи, грн./МВтг (без ПДВ) 49,54

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 745 від 15.08.2005р. "Про перехід до єдиних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам", Постанови НКРЕКП №2089 від 28.07.2015р. "Щодо встановлення на серпень 2015 року роздрібних тарифів на електроенергію з урахуванням граничних рівнів тарифів при поступовому переході до формування єдиних роздрібних тарифів для споживачів на території України" та Постанови НКРЕКП №220 від 26.02.2015р. "Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню" - тарифи на електричну енергію для споживачів у серпні місяці становлять:

- для споживачів згідно з класом напруги

Групи споживачів Плата за 1 кВтгод спожитої електричної енергії, коп.
І клас ІІ клас
Тариф без ПДВ ПДВ Всього з ПДВ Тариф без ПДВ ПДВ Всього з ПДВ
Промислові та прирівнені до них, комерційні, непромислові споживачі, сільськогосподарські споживачі-виробники 127,77 25,55 153,32 150,20 30,04 180,24
Електрифікований міський транспорт, релігійні організації (комунально-побутові потреби) 52,50 10,50 63,00 52,50 10,50 63,00

Розрахунки із споживачами, у яких встановлений облік диференційований за періодами часу:

(Постанова №1241 від 20.12.2001р., та зміни до неї, затверджені Постановою НКРЕКП №37 від 22.01.2015р. та факсограма Міненерговугілля №06-1-1/13396 від 25.11.2014р.)
Промислові та прирівнені до них, комерційні, непромислові споживачі, сільськогосподарські споживачі-виробники
Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу
- нічний ( тривалість 8 годин ) в межах 23.00 - 07.00, тарифний коефіцієнт 0,35 44,72 8,94 53,66 52,57 10,51 63,08
- денний ( тривалість 16 годин ) в межах 7.00 - 23.00, тарифний коефіцієнт 1,80 229,99 46,00 275,99 270,36 54,07 324,43
Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу
Нічний (тривалість 7 год.) в межах з 24.00 - 7.00, тарифний коефіцієнт 0,25 31,94 6,39 38,33 37,55 7,51 45,06
Напівпіковий (тривалість 11 год.) в межах з 7.00 - 8.00, 11.00 - 20.00, 23.00 - 24.00, тарифний коефіцієнт 1,02 130,33 26,07 156,40 153,20 30,64 183,84
Піковий ( тривалість 6 год.) в межах з 8.00 - 11.00, 20.00 - 23.00, тарифний коефіцієнт 1,8 229,99 46,00 275,99 270,36 54,07 324,43
Тарифи на електроенергію, що використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів (Постанова НКРЕ №1030 від 22.10.2004р. в редакції постанови НКРЕ №199 від 21.02.2008р.)
Зовнішнє освітлення населених пунктів у межах зон доби з 21.00 до 5.00 31,94 6,39 38,33 37,55 7,51 45,06
Зовнішнє освітлення населених пунктів в інші години доби з 5.00 до 21.00 127,77 25,55 153,32 150,20 30,04 180,24

Примітка: Плата за перевищення договірної величини потужності споживачами (крім населення, професійно – технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації державної і комунальної форм власності) здійснюється відповідно до Постанови НКРЕ №784 від 11.06.1999р., та змін до неї, затверджених Постановою НКРЕ від 26.07.05р. №558 та Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" від 23 червня 2005 року №2706-ІV.

- дані для розрахунку роздрібних тарифів:

Прогнозована оптова ринкова ціна електричної енергії, грн/Мвтгод (без ПДВ) 1178,08 Постанова НКРЕКП №2087 від 28.07.15р.
Прогнозована середня закупівельна ціна електричної енергії, грн/Мвтгод (без ПДВ) 1184,82
Граничні рівні економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії (ЕКНТВЕ) в електричних мережах для класів напруги 35 кВ та вище (І клас), % 3,38% Постанова НКРЕКП №805 від 19.03.2015р.
Граничні рівні економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії (ЕКНТВЕ) в електричних мережах для класів напруги менше 35 кВ (ІІ клас), % 12,23%
Тариф на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами напругою 35 кВ та вище (І клас), грн./МВтг (без ПДВ) 38,22 Постанова НКРЕКП №1808 від 23.06.15р.
Тариф на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами напругою менше 35 кВ (ІІ клас), грн./МВтг (без ПДВ) 177,65
Тариф на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для споживачів 1 групи, грн./МВтг (без ПДВ) 9,91
Тариф на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для споживачів 2 групи, грн./МВтг (без ПДВ) 49,54

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 745 від 15.08.2005р. "Про перехід до єдиних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам", Постанови НКРЕКП №1877 від 25.06.2015р. "Щодо встановлення на липень 2015 року роздрібних тарифів на електроенергію з урахуванням граничних рівнів тарифів при поступовому переході до формування єдиних роздрібних тарифів для споживачів на території України" та Постанови НКРЕКП №220 від 26.02.2015р. "Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню" - тарифи на електричну енергію для споживачів у липні місяці становлять:

- для споживачів згідно з класом напруги

Групи споживачів Плата за 1 кВтгод спожитої електричної енергії, коп.
І клас ІІ клас
Тариф без ПДВ ПДВ Всього з ПДВ Тариф без ПДВ ПДВ Всього з ПДВ
Промислові та прирівнені до них, комерційні, непромислові споживачі, сільськогосподарські споживачі-виробники 131,72 26,34 158,06 150,20 30,04 180,24
Електрифікований міський транспорт, релігійні організації (комунально-побутові потреби) 52,50 10,50 63,00 52,50 10,50 63,00

Розрахунки із споживачами, у яких встановлений облік диференційований за періодами часу:

( Постанова №1241 від 20.12.2001р., та зміни до неї, затверджені Постановою НКРЕКП №37 від 22.01.2015р. та факсограма Міненерговугілля №06-1-1/13396 від 25.11.2014р.)
Промислові та прирівнені до них, комерційні, непромислові споживачі, сільськогосподарські споживачі-виробники
Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу
- нічний ( тривалість 8 годин ) в межах 23.00 - 07.00, тарифний коефіцієнт 0,35 46,10 9,22 55,32 52,57 10,51 63,08
- денний ( тривалість 16 годин ) в межах 7.00 - 23.00, тарифний коефіцієнт 1,80 237,10 47,42 284,52 270,36 54,07 324,43
Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу
Нічний (тривалість 7 год.) в межах з 24.00 - 7.00, тарифний коефіцієнт 0,25 32,93 6,59 39,52 37,55 7,51 45,06
Напівпіковий (тривалість 11 год.) в межах з 7.00 - 8.00, 11.00 - 20.00, 23.00 - 24.00, тарифний коефіцієнт 1,02 134,35 26,87 161,22 153,20 30,64 183,84
Піковий ( тривалість 6 год.) в межах з 8.00 - 11.00, 20.00 - 23.00, тарифний коефіцієнт 1,8 237,10 47,42 284,52 270,36 54,07 324,43
Тарифи на електроенергію, що використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів (Постанова НКРЕ №1030 від 22.10.2004р. в редакції постанови НКРЕ №199 від 21.02.2008р.)
Зовнішнє освітлення населених пунктів у межах зон доби з 21.00 до 5.00 32,93 6,59 39,52 37,55 7,51 45,06
Зовнішнє освітлення населених пунктів в інші години доби з 5.00 до 21.00 131,72 26,34 158,06 150,20 30,04 180,24

Примітка: Плата за перевищення договірної величини потужності споживачами (крім населення, професійно – технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації державної і комунальної форм власності) здійснюється відповідно до Постанови НКРЕ №784 від 11.06.1999р., та змін до неї, затверджених Постановою НКРЕ від 26.07.05р. №558 та Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" від 23 червня 2005 року №2706-ІV.

- дані для розрахунку роздрібних тарифів:

Прогнозована оптова ринкова ціна електричної енергії, грн/Мвтгод (без ПДВ) 1178,08 Постанова НКРЕКП №1875 від 25.06.15р.
Прогнозована середня закупівельна ціна електричної енергії, грн/Мвтгод (без ПДВ) 1185,05
Граничні рівні економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії (ЕКНТВЕ) в електричних мережах для класів напруги 35 кВ та вище (І клас), % 3,38% Постанова НКРЕКП №805 від 19.03.2015р.
Граничні рівні економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії (ЕКНТВЕ) в електричних мережах для класів напруги менше 35 кВ (ІІ клас), % 12,23%
Тариф на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами напругою 35 кВ та вище (І клас), грн./МВтг (без ПДВ) 38,22 Постанова НКРЕКП №1808 від 23.06.15р.
Тариф на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами напругою менше 35 кВ (ІІ клас), грн./МВтг (без ПДВ) 177,65
Тариф на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для споживачів 1 групи, грн./МВтг (без ПДВ) 9,91
Тариф на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для споживачів 2 групи, грн./МВтг (без ПДВ) 49,54

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 745 від 15.08.2005р. "Про перехід до єдиних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам", Постанови НКРЕКП №1619 від 26.05.2015р. "Щодо встановлення на червень 2015 року роздрібних тарифів на електроенергію з урахуванням граничних рівнів тарифів при поступовому переході до формування єдиних роздрібних тарифів для споживачів на території України" та Постанови НКРЕКП №220 від 26.02.2015р. "Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню" - тарифи на електричну енергію для споживачів у червні місяці становлять:

- для споживачів згідно з класом напруги

Групи споживачів Плата за 1 кВтгод спожитої електричної енергії, коп.
І клас ІІ клас
Тариф без ПДВ ПДВ Всього з ПДВ Тариф без ПДВ ПДВ Всього з ПДВ
Промислові та прирівнені до них, комерційні, непромислові споживачі, сільськогосподарські споживачі-виробники 125,45 25,09 150,54 143,05 28,61 171,66
Електрифікований міський транспорт, релігійні організації (комунально-побутові потреби) 52,50 10,50 63,00 52,50 10,50 63,00

Розрахунки із споживачами, у яких встановлений облік диференційований за періодами часу:

( Постанова №1241 від 20.12.2001р., та зміни до неї, затверджені Постановою НКРЕКП №37 від 22.01.2015р. та факсограма Міненерговугілля №06-1-1/13396 від 25.11.2014р.)
Промислові та прирівнені до них, комерційні, непромислові споживачі, сільськогосподарські споживачі-виробники
Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу
- нічний ( тривалість 8 годин ) в межах 23.00 - 07.00, тарифний коефіцієнт 0,35 43,91 8,78 52,69 50,07 10,01 60,08
- денний ( тривалість 16 годин ) в межах 7.00 - 23.00, тарифний коефіцієнт 1,80 225,81 45,16 270,97 257,49 51,50 308,99
Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу
Нічний (тривалість 7 год.) в межах з 24.00 - 7.00, тарифний коефіцієнт 0,25 31,36 6,27 37,63 35,76 7,15 42,91
Напівпіковий (тривалість 11 год.) в межах з 7.00 - 8.00, 11.00 - 20.00, 23.00 - 24.00, тарифний коефіцієнт 1,02 127,96 25,59 153,55 145,91 29,18 175,09
Піковий ( тривалість 6 год.) в межах з 8.00 - 11.00, 20.00 - 23.00, тарифний коефіцієнт 1,8 225,81 45,16 270,97 257,49 51,50 308,99
Тарифи на електроенергію, що використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів (Постанова НКРЕ №1030 від 22.10.2004р. в редакції постанови НКРЕ №199 від 21.02.2008р.)
Зовнішнє освітлення населених пунктів у межах зон доби з 22.00 до 4.00 31,36 6,27 37,63 35,76 7,15 42,91
Зовнішнє освітлення населених пунктів в інші години доби з 4.00 до 22.00 125,45 25,09 150,54 143,05 28,61 171,66

Примітка: Плата за перевищення договірної величини потужності споживачами (крім населення, професійно – технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації державної і комунальної форм власності) здійснюється відповідно до Постанови НКРЕ №784 від 11.06.1999р., та змін до неї, затверджених Постановою НКРЕ від 26.07.05р. №558 та Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" від 23 червня 2005 року №2706-ІV.

- дані для розрахунку роздрібних тарифів:

Прогнозована оптова ринкова ціна електричної енергії, грн/Мвтгод (без ПДВ) 1178,08 Постанова НКРЕКП №1875 від 25.06.15р.
Прогнозована середня закупівельна ціна електричної енергії, грн/Мвтгод (без ПДВ) 1185,05
Граничні рівні економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії (ЕКНТВЕ) в електричних мережах для класів напруги 35 кВ та вище (І клас), % 3,38% Постанова НКРЕКП №805 від 19.03.2015р.
Граничні рівні економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії (ЕКНТВЕ) в електричних мережах для класів напруги менше 35 кВ (ІІ клас), % 12,23%
Тариф на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами напругою 35 кВ та вище (І клас), грн./МВтг (без ПДВ) 38,22 Постанова НКРЕКП №1808 від 23.06.15р.
Тариф на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами напругою менше 35 кВ (ІІ клас), грн./МВтг (без ПДВ) 177,65
Тариф на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для споживачів 1 групи, грн./МВтг (без ПДВ) 9,91
Тариф на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для споживачів 2 групи, грн./МВтг (без ПДВ) 49,54

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 745 від 15.08.2005р. "Про перехід до єдиних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам", Постанови НКРЕКП №1321 від 28.04.2015р. "Щодо встановлення на травень 2015 року роздрібних тарифів на електроенергію з урахуванням граничних рівнів тарифів при поступовому переході до формування єдиних роздрібних тарифів для споживачів на території України" та Постанови НКРЕКП №220 від 26.02.2015р. "Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню" - тарифи на електричну енергію для споживачів у травні місяці становлять:

- для споживачів згідно з класом напруги

Групи споживачів Плата за 1 кВтгод спожитої електричної енергії, коп.
І клас ІІ клас
Тариф без ПДВ ПДВ Всього з ПДВ Тариф без ПДВ ПДВ Всього з ПДВ
Промислові та прирівнені до них, комерційні, непромислові споживачі, сільськогосподарські споживачі-виробники 119,48 23,90 143,38 138,50 27,70 166,20
Електрифікований міський транспорт, релігійні організації (комунально-побутові потреби) 52,50 10,50 63,00 52,50 10,50 63,00

Розрахунки із споживачами, у яких встановлений облік диференційований за періодами часу:

( Постанова №1241 від 20.12.2001р., та зміни до неї, затверджені Постановою НКРЕКП №37 від 22.01.2015р. та факсограма Міненерговугілля №06-1-1/13396 від 25.11.2014р.)
Промислові та прирівнені до них, комерційні, непромислові споживачі, сільськогосподарські споживачі-виробники
Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу
- нічний ( тривалість 8 годин ) в межах 23.00 - 07.00, тарифний коефіцієнт 0,35 41,82 8,36 50,18 48,48 9,70 58,18
- денний ( тривалість 16 годин ) в межах 7.00 - 23.00, тарифний коефіцієнт 1,80 215,06 43,01 258,07 249,30 49,86 299,16
Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу
Нічний (тривалість 7 год.) в межах з 24.00 - 7.00, тарифний коефіцієнт 0,25 29,87 5,97 35,84 34,63 6,93 41,56
Напівпіковий (тривалість 11 год.) в межах з 7.00 - 8.00, 11.00 - 20.00, 23.00 - 24.00, тарифний коефіцієнт 1,02 121,87 24,37 146,24 141,27 28,25 169,52
Піковий ( тривалість 6 год.) в межах з 8.00 - 11.00, 20.00 - 23.00, тарифний коефіцієнт 1,8 215,06 43,01 258,07 249,30 49,86 299,16
Тарифи на електроенергію, що використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів (Постанова НКРЕ №1030 від 22.10.2004р. в редакції постанови НКРЕ №199 від 21.02.2008р.)
Зовнішнє освітлення населених пунктів у межах зон доби з 22.00 до 4.00 29,87 5,97 35,84 34,63 6,93 41,56
Зовнішнє освітлення населених пунктів в інші години доби з 4.00 до 22.00 119,48 23,90 143,38 138,50 27,70 166,20

Примітка: Плата за перевищення договірної величини потужності споживачами (крім населення, професійно – технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації державної і комунальної форм власності) здійснюється відповідно до Постанови НКРЕ №784 від 11.06.1999р., та змін до неї, затверджених Постановою НКРЕ від 26.07.05р. №558 та Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" від 23 червня 2005 року №2706-ІV.

- дані для розрахунку роздрібних тарифів:

Прогнозована оптова ринкова ціна електричної енергії, грн/Мвтгод (без ПДВ) 1068,55 Постанова НКРЕКП №1319 від 28.04.15р.
Прогнозована середня закупівельна ціна електричної енергії, грн/Мвтгод (без ПДВ) 1086,45
Граничні рівні економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії (ЕКНТВЕ) в електричних мережах для класів напруги 35 кВ та вище (І клас), % 3,10% Постанова НКРЕКП №805 від 19.03.2015р.
Граничні рівні економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії (ЕКНТВЕ) в електричних мережах для класів напруги менше 35 кВ (ІІ клас), % 12,17%
Тариф на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами напругою 35 кВ та вище (І клас), грн./МВтг (без ПДВ) 33,44 Постанова НКРЕКП №864 від 18.12.14р.
Тариф на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами напругою менше 35 кВ (ІІ клас), грн./МВтг (без ПДВ) 158,10
Тариф на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для споживачів 1 групи, грн./МВтг (без ПДВ) 9,86
Тариф на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для споживачів 2 групи, грн./МВтг (без ПДВ) 49,32

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 745 від 15.08.2005р. "Про перехід до єдиних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам", Постанови НКРЕКП №947 від 26.03.2015р. "Щодо встановлення на квітень 2015 року роздрібних тарифів на електроенергію з урахуванням граничних рівнів тарифів при поступовому переході до формування єдиних роздрібних тарифів для споживачів на території України" та Постанови НКРЕКП №220 від 26.02.2015р. "Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню" - тарифи на електричну енергію для споживачів у квітні місяці становлять:

- для споживачів згідно з класом напруги

Групи споживачів Плата за 1 кВтгод спожитої електричної енергії, коп.
І клас ІІ клас
Тариф без ПДВ ПДВ Всього з ПДВ Тариф без ПДВ ПДВ Всього з ПДВ
Промислові та прирівнені до них, комерційні, непромислові споживачі, сільськогосподарські споживачі-виробники 119,48 23,90 143,38 140,11 28,02 168,13
Електрифікований міський транспорт, релігійні організації (комунально-побутові потреби) 52,50 10,50 63,00 52,50 10,50 63,00

Розрахунки із споживачами, у яких встановлений облік диференційований за періодами часу:

( Постанова №1241 від 20.12.2001р., та зміни до неї, затверджені Постановою НКРЕКП №37 від 22.01.2015р. та факсограма Міненерговугілля №06-1-1/13396 від 25.11.2014р.)
Промислові та прирівнені до них, комерційні, непромислові споживачі, сільськогосподарські споживачі-виробники
Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу
- нічний ( тривалість 8 годин ) в межах 23.00 - 07.00, тарифний коефіцієнт 0,35 41,82 8,36 50,18 49,04 9,81 58,85
- денний ( тривалість 16 годин ) в межах 7.00 - 23.00, тарифний коефіцієнт 1,80 215,06 43,01 258,07 252,20 50,44 302,64
Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу
Нічний (тривалість 7 год.) в межах з 24.00 - 7.00, тарифний коефіцієнт 0,25 29,87 5,97 35,84 35,03 7,01 42,04
Напівпіковий (тривалість 11 год.) в межах з 7.00 - 8.00, 11.00 - 20.00, 23.00 - 24.00, тарифний коефіцієнт 1,02 121,87 24,37 146,24 142,91 28,58 171,49
Піковий ( тривалість 6 год.) в межах з 8.00 - 11.00, 20.00 - 23.00, тарифний коефіцієнт 1,8 215,06 43,01 258,07 252,20 50,44 302,64
Тарифи на електроенергію, що використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів (Постанова НКРЕ №1030 від 22.10.2004р. в редакції постанови НКРЕ №199 від 21.02.2008р.)
Зовнішнє освітлення населених пунктів у межах зон доби з 22.00 до 4.00 29,87 5,97 35,84 35,03 7,01 42,04
Зовнішнє освітлення населених пунктів в інші години доби з 4.00 до 22.00 119,48 23,90 143,38 140,11 28,02 168,13

Примітка: Плата за перевищення договірної величини потужності споживачами (крім населення, професійно – технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації державної і комунальної форм власності) здійснюється відповідно до Постанови НКРЕ №784 від 11.06.1999р., та змін до неї, затверджених Постановою НКРЕ від 26.07.05р. №558 та Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" від 23 червня 2005 року №2706-ІV.

- дані для розрахунку роздрібних тарифів:

Прогнозована оптова ринкова ціна електричної енергії, грн/Мвтгод (без ПДВ) 1068,55 Постанова НКРЕКП №946 від 26.03.15р.
Прогнозована середня закупівельна ціна електричної енергії, грн/Мвтгод (без ПДВ) 1096,50
Граничні рівні економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії (ЕКНТВЕ) в електричних мережах для класів напруги 35 кВ та вище (І клас), % 3,10% Постанова НКРЕКП №805 від 19.03.2015р.
Граничні рівні економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії (ЕКНТВЕ) в електричних мережах для класів напруги менше 35 кВ (ІІ клас), % 12,17%
Тариф на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами напругою 35 кВ та вище (І клас), грн./МВтг (без ПДВ) 33,44 Постанова НКРЕКП №864 від 18.12.14р.
Тариф на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами напругою менше 35 кВ (ІІ клас), грн./МВтг (без ПДВ) 158,10
Тариф на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для споживачів 1 групи, грн./МВтг (без ПДВ) 9,86
Тариф на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для споживачів 2 групи, грн./МВтг (без ПДВ) 49,32

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 745 від 15.08.2005р. "Про перехід до єдиних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам", Постанови НКРЕКП №223 від 26.02.2015р. "Щодо встановлення на березень 2015 року роздрібних тарифів на електроенергію з урахуванням граничних рівнів тарифів при поступовому переході до формування єдиних роздрібних тарифів для споживачів на території України" та Постанови НКРЕ № 749 від 23.05.2014р. "Про внесення змін до тарифів на електроенергію, що відпускається населенню" із змінами, внесеними Постановою НКРЕКП від 23.10.2014 №164 - тарифи на електричну енергію для споживачів у березні місяці становлять:

- для споживачів згідно з класом напруги

Групи споживачів Плата за 1 кВтгод спожитої електричної енергії, коп.
І клас ІІ клас
Тариф без ПДВ ПДВ Всього з ПДВ Тариф без ПДВ ПДВ Всього з ПДВ
Промислові та прирівнені до них, комерційні, непромислові споживачі, сільськогосподарські споживачі-виробники 113,79 22,76 136,55 138,72 27,74 166,46
Електрифікований міський транспорт, релігійні організації (комунально-побутові потреби) 34,95 6,99 41,94 34,95 6,99 41,94

Розрахунки із споживачами, у яких встановлений облік диференційований за періодами часу:

( Постанова №1241 від 20.12.2001р., та зміни до неї, затверджені Постановою НКРЕКП №37 від 22.01.2015р. та факсограма Міненерговугілля №06-1-1/13396 від 25.11.2014р.)
Промислові та прирівнені до них, комерційні, непромислові споживачі, сільськогосподарські споживачі-виробники
Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу
- нічний ( тривалість 8 годин ) в межах 23.00 - 07.00, тарифний коефіцієнт 0,35 39,83 7,97 47,80 48,55 9,71 58,26
- денний ( тривалість 16 годин ) в межах 7.00 - 23.00, тарифний коефіцієнт 1,80 204,82 40,96 245,78 249,70 49,94 299,64
Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу
Нічний (тривалість 7 год.) в межах з 23.00 - 6.00, тарифний коефіцієнт 0,25 28,45 5,69 34,14 34,68 6,94 41,62
Напівпіковий (тривалість 11 год.) в межах з 6.00 - 8.00, 10.00 - 18.00, 22.00 - 23.00, тарифний коефіцієнт 1,02 116,07 23,21 139,28 141,49 28,30 169,79
Піковий ( тривалість 6 год.) в межах з 8.00 - 10.00, 18.00 - 22.00, тарифний коефіцієнт 1,8 204,82 40,96 245,78 249,70 49,94 299,64
Тарифи на електроенергію, що використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів (Постанова НКРЕ №1030 від 22.10.2004р. в редакції постанови НКРЕ №199 від 21.02.2008р.)
Зовнішнє освітлення населених пунктів у межах зон доби з 19.00 до 5.00 28,45 5,69 34,14 34,68 6,94 41,62
Зовнішнє освітлення населених пунктів в інші години доби з 5.00 до 19.00 113,79 22,76 136,55 138,72 27,74 166,46

Примітка: Плата за перевищення договірної величини потужності споживачами (крім населення, професійно – технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації державної і комунальної форм власності) здійснюється відповідно до Постанови НКРЕ №784 від 11.06.1999р., та змін до неї, затверджених Постановою НКРЕ від 26.07.05р. №558 та Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" від 23 червня 2005 року №2706-ІV.

- дані для розрахунку роздрібних тарифів:

Прогнозована оптова ринкова ціна електричної енергії, грн/Мвтгод (без ПДВ) 1037,43 Постанова НКРЕКП № 223 від 26.02.15р.
Прогнозована середня закупівельна ціна електричної енергії, грн/Мвтгод (без ПДВ) 1076,37
Граничні рівні економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії (ЕКНТВЕ) в електричних мережах для класів напруги 35 кВ та вище (І клас), % 3,54% Постанова НКРЕ №221 від 13.03.2014р.
Граничні рівні економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії (ЕКНТВЕ) в електричних мережах для класів напруги менше 35 кВ (ІІ клас), % 14,07%
Тариф на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами напругою 35 кВ та вище (І клас), грн./МВтг (без ПДВ) 33,44 Постанова НКРЕКП №864 від 18.12.14р.
Тариф на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами напругою менше 35 кВ (ІІ клас), грн./МВтг (без ПДВ) 158,10
Тариф на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для споживачів 1 групи, грн./МВтг (без ПДВ) 9,86
Тариф на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для споживачів 2 групи, грн./МВтг (без ПДВ) 49,32

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 745 від 15.08.2005р. "Про перехід до єдиних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам", Постанови НКРЕКП №68 від 26.01.2015р. "Щодо встановлення на лютий 2015 року роздрібних тарифів на електроенергію з урахуванням граничних рівнів тарифів при поступовому переході до формування єдиних роздрібних тарифів для споживачів на території України" та Постанови НКРЕ № 749 від 23.05.2014р. "Про внесення змін до тарифів на електроенергію, що відпускається населенню" із змінами, внесеними Постановою НКРЕКП від 23.10.2014 №164 - тарифи на електричну енергію для споживачів у лютому місяці становлять:

- для споживачів згідно з класом напруги

Групи споживачів Плата за 1 кВтгод спожитої електричної енергії, коп.
І клас ІІ клас
Тариф без ПДВ ПДВ Всього з ПДВ Тариф без ПДВ ПДВ Всього з ПДВ
Промислові та прирівнені до них, комерційні, непромислові споживачі, сільськогосподарські споживачі-виробники 108,37 21,67 130,04 132,11 26,42 158,53
Електрифікований міський транспорт, релігійні організації (комунально-побутові потреби) 34,95 6,99 41,94 34,95 6,99 41,94

Розрахунки із споживачами, у яких встановлений облік диференційований за періодами часу:

( Постанова №1241 від 20.12.2001р., та зміни до неї, затверджені Постановою НКРЕКП №37 від 22.01.2015р. та факсограма Міненерговугілля №06-1-1/13396 від 25.11.2014р.)
Промислові та прирівнені до них, комерційні, непромислові споживачі, сільськогосподарські споживачі-виробники
Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу
- нічний ( тривалість 8 годин ) в межах 23.00 - 07.00, тарифний коефіцієнт 0,35 37,93 7,59 45,52 46,24 9,25 55,49
- денний ( тривалість 16 годин ) в межах 7.00 - 23.00, тарифний коефіцієнт 1,80 195,07 39,01 234,08 237,80 47,56 285,36
Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу
Нічний (тривалість 7 год.) в межах з 23.00 - 6.00, тарифний коефіцієнт 0,25 27,09 5,42 32,51 33,03 6,61 39,64
Напівпіковий (тривалість 11 год.) в межах з 6.00 - 8.00, 10.00 - 17.00, 21.00 - 23.00, тарифний коефіцієнт 1,02 110,54 22,11 132,65 134,75 26,95 161,70
Піковий ( тривалість 6 год.) в межах з 8.00 - 10.00, 17.00 - 21.00, тарифний коефіцієнт 1,8 195,07 39,01 234,08 237,80 47,56 285,36
Тарифи на електроенергію, що використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів (Постанова НКРЕ №1030 від 22.10.2004р. в редакції постанови НКРЕ №199 від 21.02.2008р.)
Зовнішнє освітлення населених пунктів у межах зон доби з 19.00 до 5.00 27,09 5,42 32,51 33,03 6,61 39,64
Зовнішнє освітлення населених пунктів в інші години доби з 5.00 до 19.00 108,37 21,67 130,04 132,11 26,42 158,53

Примітка: Плата за перевищення договірної величини потужності споживачами (крім населення, професійно – технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації державної і комунальної форм власності) здійснюється відповідно до Постанови НКРЕ №784 від 11.06.1999р., та змін до неї, затверджених Постановою НКРЕ від 26.07.05р. №558 та Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" від 23 червня 2005 року №2706-ІV.

- дані для розрахунку роздрібних тарифів:

Прогнозована оптова ринкова ціна електричної енергії, грн/Мвтгод (без ПДВ) 988,03 Постанова НКРЕКП №66 від 26.01.15р.
Прогнозована середня закупівельна ціна електричної енергії, грн/Мвтгод (без ПДВ) 1035,91
Граничні рівні економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії (ЕКНТВЕ) в електричних мережах для класів напруги 35 кВ та вище (І клас), % 3,54% Постанова НКРЕ №221 від 13.03.2014р.
Граничні рівні економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії (ЕКНТВЕ) в електричних мережах для класів напруги менше 35 кВ (ІІ клас), % 14,07%
Тариф на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами напругою 35 кВ та вище (І клас), грн./МВтг (без ПДВ) 33,44 Постанова НКРЕКП №864 від 18.12.14р.
Тариф на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами напругою менше 35 кВ (ІІ клас), грн./МВтг (без ПДВ) 158,10
Тариф на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для споживачів 1 групи, грн./МВтг (без ПДВ) 9,86
Тариф на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для споживачів 2 групи, грн./МВтг (без ПДВ) 49,32

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 745 від 15.08.2005р. "Про перехід до єдиних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам", Постанови НКРЕКП №919 від 24.12.2014р. "Щодо встановлення на січень 2015 року роздрібних тарифів на електроенергію з урахуванням граничних рівнів тарифів при поступовому переході до формування єдиних роздрібних тарифів для споживачів на території України" та Постанови НКРЕ № 749 від 23.05.2014р. "Про внесення змін до тарифів на електроенергію, що відпускається населенню" із змінами, внесеними Постановою НКРЕКП від 23.10.2014 №164 - тарифи на електричну енергію для споживачів у січні місяці становлять:

- для споживачів згідно з класом напруги

Групи споживачів Плата за 1 кВтгод спожитої електричної енергії, коп.
І клас ІІ клас
Тариф без ПДВ ПДВ Всього з ПДВ Тариф без ПДВ ПДВ Всього з ПДВ
Промислові та прирівнені до них, комерційні, непромислові споживачі, сільськогосподарські споживачі-виробники 108,37 21,67 130,04 132,11 26,42 158,53
Електрифікований міський транспорт, релігійні організації (комунально-побутові потреби) 34,95 6,99 41,94 34,95 6,99 41,94

Розрахунки із споживачами, у яких встановлений облік диференційований за періодами часу:

( Постанова №1241 від 20.12.2001р., та зміни до неї, затверджені Постановою НКРЕКП №752 від 09.12.2014р. та факсограма Міненерговугілля №06-1-1/13396 від 25.11.2014р.)
Промислові та прирівнені до них, комерційні, непромислові споживачі, сільськогосподарські споживачі-виробники
Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу
- нічний ( тривалість 8 годин ) в межах 23.00 - 07.00, тарифний коефіцієнт 0,4 43,35 8,67 52,02 52,84 10,57 63,41
- денний ( тривалість 16 годин ) в межах 7.00 - 23.00, тарифний коефіцієнт 1,85 200,48 40,10 240,58 244,40 48,88 293,28
Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу
Нічний (тривалість 7 год.) в межах з 23.00 - 6.00, тарифний коефіцієнт 0,35 37,93 7,59 45,52 46,24 9,25 55,49
Напівпіковий (тривалість 11 год.) в межах з 6.00 - 8.00, 10.00 - 17.00, 21.00 - 23.00, тарифний коефіцієнт 1,02 110,54 22,11 132,65 134,75 26,95 161,70
Піковий ( тривалість 6 год.) в межах з 8.00 - 10.00, 17.00 - 21.00, тарифний коефіцієнт 2 216,74 43,35 260,09 264,22 52,84 317,06
Тарифи на електроенергію, що використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів (Постанова НКРЕ №1030 від 22.10.2004р. в редакції постанови НКРЕ №199 від 21.02.2008р.)
Зовнішнє освітлення населених пунктів у межах зон доби з 17.00 до 7.00 27,09 5,42 32,51 33,03 6,61 39,64
Зовнішнє освітлення населених пунктів в інші години доби з 7.00 до 17.00 108,37 21,67 130,04 132,11 26,42 158,53

Примітка: Плата за перевищення договірної величини потужності споживачами (крім населення, професійно – технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації державної і комунальної форм власності) здійснюється відповідно до

- дані для розрахунку роздрібних тарифів:

Прогнозована оптова ринкова ціна електричної енергії, грн/Мвтгод (без ПДВ) 988,03 Постанова НКРЕКП №916 від 24.12.14р.
Прогнозована середня закупівельна ціна електричної енергії, грн/Мвтгод (без ПДВ) 1030,26
Граничні рівні економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії (ЕКНТВЕ) в електричних мережах для класів напруги 35 кВ та вище (І клас), % 3,54% Постанова НКРЕ №221 від 13.03.2014р.
Граничні рівні економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії (ЕКНТВЕ) в електричних мережах для класів напруги менше 35 кВ (ІІ клас), % 14,07%
Тариф на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами напругою 35 кВ та вище (І клас), грн./МВтг (без ПДВ) 33,44 Постанова НКРЕКП №864 від 18.12.14р.
Тариф на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами напругою менше 35 кВ (ІІ клас), грн./МВтг (без ПДВ) 158,10
Тариф на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для споживачів 1 групи, грн./МВтг (без ПДВ) 9,86
Тариф на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для споживачів 2 групи, грн./МВтг (без ПДВ) 49,32
Передати покази
Сплатити за електроенергію

Оплата рахунку

Поля форми обов`язкові для заповнення.
Зверніть увагу! Вираховується банківська комісія 1% від суми платежу.

Особовий рахунок

Поле обов`язкове для заповнення.