Тарифи за 2018 рік

Відповідно до постанов НКРЕКП від 13.06.2016р.№ 1129  "Про затвердження Порядку ринкового формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам",  від 24.04.2017р.№ 538 "Про ринкове формування роздрібних  тарифів  на  електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території  України", від 13.04.2017  № 512 „Про затвердження Порядку розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами), тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом” із змінами та доповненнями та від 26.02.2015р. № 220 "Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню" тарифи на електричну енергію для споживачів на 4 квартал 2018 року становлять:

- для споживачів згідно з класом напруги

Групи споживачів Плата за 1 кВтгод спожитої електричної енергії, коп.
І клас ІІ клас
Тариф без ПДВ ПДВ Всього з ПДВ Тариф без ПДВ ПДВ Всього з ПДВ
Промислові та прирівнені до них, комерційні, непромислові споживачі, сільськогосподарські споживачі-виробники 177,316 35,463 212,779 221,282 44,256 265,538
Релігійні організації (комунально-побутові потреби) 140,000 28,000 168,000 140,000 28,000 168,000

Розрахунки із споживачами, у яких встановлений облік диференційований за періодами часу:

(постанова від 20.12.2001р. №  1241 із змінами і доповненнями та лист ДП "НЕК "Укренерго" від 01.12.2017 № 01/14392)
Промислові та прирівнені до них, комерційні, непромислові споживачі, сільськогосподарські споживачі-виробники      
Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу
 - нічний ( тривалість 8 годин ) в межах 23.00 - 07.00,  тарифний коефіцієнт 0,35 62,061 12,412 74,473 77,449 15,490 92,939
 - денний ( тривалість 16 годин ) в межах 7.00 - 23.00, тарифний коефіцієнт 1,35 239,377 47,875 287,252 298,731 59,746 358,477
Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу
Нічний (тривалість 7 год.) тарифний коефіцієнт 0,25                     в межах:  жовтень, листопад, грудень 23.00-6.00                                                           44,329 8,866 53,195 55,321 11,064 66,385
Напівпіковий (тривалість 11 год.) тарифний коефіцієнт 1,02        в межах:   жовтень 6.00-8.00, 10.00-18.00, 22.00-23.00;      листопад, грудень 6.00-8.00, 10.00-17.00, 21.00-23.00  180,862 36,172 217,034 225,708 45,142 270,850
Піковий ( тривалість 6 год.) тарифний коефіцієнт 1,8                     в межах:   жовтень 8.00-10.00, 18.00-22.00;                                        листопад, грудень 8.00-10.00, 17.00-21.00 319,169 63,834 383,003 398,308 79,662 477,970

Примітка: Плата  за  перевищення  договірної  величини  потужності  споживачами (крім населення, професійно – технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації державної і комунальної форм власності) здійснюється   відповідно до постанови НКРЕ від 11.06.1999р. № 784 із змінами і доповненнями.

- дані для розрахунку роздрібних тарифів:

Прогнозована оптова ринкова ціна електричної енергії, грн/Мвтгод (без ПДВ) 1586,69 Постанова НКРЕКП від 28.12.2017 № 1513
Прогнозована середня закупівельна ціна електричної енергії, грн/Мвтгод (без ПДВ) 1648,42  
Граничні рівні економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії (ЕКНТВЕ) в електричних мережах для класів напруги 35 кВ та вище (І клас), % 2,94% Постанова НКРЕКП від 13.03.2018 № 305
Граничні рівні економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії (ЕКНТВЕ) в електричних мережах для класів напруги менше 35 кВ (ІІ клас), % 10,57%
Тариф на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами напругою 35 кВ та вище (І клас), грн/МВтгод (без ПДВ) 61,25 Постанова НКРЕКП  від 18.09.2018 № 1030
Тариф на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами  напругою менше 35 кВ (ІІ клас), грн/МВтгод (без ПДВ) 300,18
Тариф на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для споживачів 1 групи, грн/МВтгод (без ПДВ) 13,56
Тариф на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для споживачів 2 групи, грн/МВтгод (без ПДВ) 67,81

 

Відповідно до постанов НКРЕКП від 13.06.2016р.№ 1129 "Про затвердження Порядку ринкового формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам", від 24.04.2017р.№ 538 "Про ринкове формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України", від 13.04.2017 № 512 „Про затвердження Порядку розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами), тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом” із змінами та доповненнями та від 26.02.2015р. № 220 "Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню" тарифи на електричну енергію для споживачів на 3 квартал 2018 року становлять:

 - для споживачів згідно з класом напруги

Групи споживачів Плата за 1 кВт.год спожитої електричної енергії, коп.
І клас ІІ клас
Тариф без ПДВ ПДВ Всього з ПДВ Тариф без ПДВ ПДВ Всього з ПДВ
Промислові та прирівнені до них, комерційні, непромислові споживачі, сільськогосподарські споживачі-виробники 178,742 35,748 214,490 221,097 44,219 265,316
Релігійні організації (комунально-побутові потреби) 140,000 28,000 168,000 140,000 28,000 168,000

Розрахунки із споживачами, у яких встановлений облік,  диференційований за періодами часу:

(постанова від 20.12.2001р. № 1241 із змінами і доповненнями та лист ДП "НЕК "Укренерго" від 01.12.2017 № 01/14392)
Промислові та прирівнені до них, комерційні, непромислові споживачі, сільськогосподарські споживачі-виробники
Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу
 - нічний ( тривалість 8 годин ) в межах 23.00 - 07.00,  тарифний коефіцієнт 0,35 62,560 12,512 75,072 77,384 15,477 92,861
 - денний ( тривалість 16 годин ) в межах 7.00 - 23.00, тарифний коефіцієнт 1,35 241,302 48,260 289,562 298,481 59,696 358,177
Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу
Нічний (тривалість 7 годин) в межах 23.00 - 6.00, тарифний коефіцієнт 0,25 44,686 8,937 53,623 55,274 11,055 66,329
Напівпіковий (тривалість 11 годин) в межах 6.00 - 8.00, 10.00 - 18.00, 22.00 - 23.00, тарифний коефіцієнт 1,02 182,317 36,463 218,780 225,519 45,104 270,623
Піковий ( тривалість 6 годин) в межах 8.00 - 10.00, 18.00 - 22.00, тарифний коефіцієнт 1,8 321,736 64,347 386,083 397,975 79,595 477,570
Примітка: Плата за перевищення договірної величини потужності споживачами (крім населення, професійно – технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації державної і комунальної форм власності) здійснюється відповідно до постанови НКРЕ від 11.06.1999р. № 784 із змінами і доповненнями.

- дані для розрахунку роздрібних тарифів:

Прогнозована оптова ринкова ціна електричної енергії, грн/Мвт.год (без ПДВ) 1586,69 Постанова НКРЕКП від 28.12.17р. № 1513
Прогнозована середня закупівельна ціна електричної енергії, грн/Мвт.год (без ПДВ) 1667,01
Граничні рівні економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії (ЕКНТВЕ) в електричних мережах для класів напруги 35 кВ та вище (І клас), % 2,94% Постанова НКРЕКП від 13.03.2018 № 305
Граничні рівні економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії (ЕКНТВЕ) в електричних мережах для класів напруги менше 35 кВ (ІІ клас), % 10,57%
Тариф на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами напругою 35 кВ та вище (І клас), грн/МВт.год (без ПДВ) 57,63 Постанова НКРЕКП  від 24.01.18р. № 68
Тариф на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами  напругою менше 35 кВ (ІІ клас), грн/МВт.год (без ПДВ) 278,18
Тариф на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для споживачів 1 групи, грн/МВт.год (без ПДВ) 12,29
Тариф на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для споживачів 2 групи, грн/МВт.год (без ПДВ) 61,46

Відповідно до постанов НКРЕКП від 13.06.2016р.№ 1129 "Про затвердження Порядку ринкового формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам", від 24.04.2017р.№ 538 "Про ринкове формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України", від 13.04.2017 № 512 „Про затвердження Порядку розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами), тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом” із змінами та доповненнями та від 26.02.2015р. № 220 "Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню", тарифи на електричну енергію для споживачів на 2 квартал 2018 року становлять:

 - для споживачів згідно з класом напруги

Групи споживачів Плата за 1 кВт.год спожитої електричної енергії, коп.
І клас ІІ клас
Тариф без ПДВ ПДВ Всього з ПДВ Тариф без ПДВ ПДВ Всього з ПДВ
Промислові та прирівнені до них, комерційні, непромислові споживачі, сільськогосподарські споживачі-виробники 178,117 35,623 213,740 220,398 44,080 264,478
Релігійні організації (комунально-побутові потреби) 140,000 28,000 168,000 140,000 28,000 168,000

Розрахунки із споживачами, у яких встановлений облік,  диференційований за періодами часу:

(Постанова від 20.12.2001р. №  1241 із змінами і доповненнями та факсограма Міненерговугілля від 08.12.2016р. № 03/03/13844 )
Промислові та прирівнені до них, комерційні, непромислові споживачі, сільськогосподарські споживачі-виробники      
Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу
 - нічний ( тривалість 8 годин ) в межах 23.00 - 07.00,  тарифний коефіцієнт 0,35 62,341 12,468 74,809 77,139 15,428 92,567
 - денний ( тривалість 16 годин ) в межах 7.00 - 23.00, тарифний коефіцієнт 1,35 240,458 48,092 288,550 297,537 59,507 357,044
Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу
Нічний (тривалість 7 годин) в межах 23.00 - 6.00, тарифний коефіцієнт 0,25 44,529 8,906 53,435 55,100 11,020 66,120
Напівпіковий (тривалість 11 годин) в межах 6.00 - 8.00, 10.00 - 18.00, 22.00 - 23.00, тарифний коефіцієнт 1,02 181,679 36,336 218,015 224,806 44,961 269,767
Піковий ( тривалість 6 годин) в межах 8.00 - 10.00, 18.00 - 22.00, тарифний коефіцієнт 1,8 320,611 64,122 384,733 396,716 79,343 476,059
Примітка: Плата за перевищення договірної величини потужності споживачами (крім населення, професійно – технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації державної і комунальної форм власності) здійснюється відповідно до Постанови НКРЕ від 11.06.1999р. № 784 із змінами і доповненнями.

- дані для розрахунку роздрібних тарифів:

Прогнозована оптова ринкова ціна електричної енергії, грн/Мвт.год (без ПДВ) 1586,69 Постанова НКРЕКП від 28.12.17р. № 1513
Прогнозована середня закупівельна ціна електричної енергії, грн/Мвт.год (без ПДВ) 1660,94
Граничні рівні економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії (ЕКНТВЕ) в електричних мережах для класів напруги 35 кВ та вище (І клас), % 2,94% Постанова НКРЕКП від 16.03.17р. № 292
Граничні рівні економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії (ЕКНТВЕ) в електричних мережах для класів напруги менше 35 кВ (ІІ клас), % 10,57%
Тариф на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами напругою 35 кВ та вище (І клас), грн/МВт.год (без ПДВ) 57,63 Постанова НКРЕКП  від 24.01.18р. № 68
Тариф на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами  напругою менше 35 кВ (ІІ клас), грн/МВт.год (без ПДВ) 278,18
Тариф на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для споживачів 1 групи, грн/МВт.год (без ПДВ) 12,29
Тариф на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для споживачів 2 групи, грн/МВт.год (без ПДВ) 61,46

Відповідно до постанов НКРЕКП від 13.06.2016р.№ 1129  "Про затвердження Порядку ринкового формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам",  від 24.04.2017р.№ 538 "Про ринкове формування роздрібних  тарифів  на  електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території  України" та від 26.02.2015р. № 220 "Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню" тарифи на електричну енергію для споживачів у березні 2018 року становлять:

 - для споживачів згідно з класом напруги

Групи споживачів Плата за 1 кВтгод спожитої електричної енергії, коп.
І клас ІІ клас
Тариф без ПДВ ПДВ Всього з ПДВ Тариф без ПДВ ПДВ Всього з ПДВ
Промислові та прирівнені до них, комерційні, непромислові споживачі, сільськогосподарські споживачі-виробники 168,900 33,780 202,680 213,789 42,758 256,547
Релігійні організації (комунально-побутові потреби) 140,000 28,000 168,000 140,000 28,000 168,000

Розрахунки із споживачами, у яких встановлений облік  диференційований за періодами часу:

(постанова від 20.12.2001р. №  1241 із змінами і доповненнями та факсограма Міненерговугілля від 08.12.2016р. № 03/03/13844 )
Промислові та прирівнені до них, комерційні, непромислові споживачі, сільськогосподарські споживачі-виробники      
Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу
 - нічний ( тривалість 8 годин ) в межах 23.00 - 07.00,  тарифний коефіцієнт 0,35 59,115 11,823 70,938 74,826 14,965 89,791
 - денний ( тривалість 16 годин ) в межах 7.00 - 23.00, тарифний коефіцієнт 1,35 228,015 45,603 273,618 288,615 57,723 346,338
Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу
Нічний (тривалість 7 год.) в межах 23.00 - 6.00, тарифний коефіцієнт 0,25 42,225 8,445 50,670 53,447 10,689 64,136
Напівпіковий (тривалість 11 год.) в межах 6.00 - 8.00, 10.00 - 18.00, 22.00 - 23.00, тарифний коефіцієнт 1,02 172,278 34,456 206,734 218,065 43,613 261,678
Піковий ( тривалість 6 год.) в межах 8.00 - 10.00, 18.00 - 22.00, тарифний коефіцієнт 1,8 304,020 60,804 364,824 384,820 76,964 461,784

Примітка: Плата  за  перевищення  договірної  величини  потужності  споживачами (крім населення, професійно – технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації державної і комунальної форм власності) здійснюється   відповідно до постанови НКРЕ від 11.06.1999р. № 784 із змінами і доповненнями.

- дані для розрахунку роздрібних тарифів:

Прогнозована оптова ринкова ціна електричної енергії, грн/Мвтгод (без ПДВ) 1495,46 Постанова НКРЕКП від 28.12.17р. № 1513
Прогнозована середня закупівельна ціна електричної енергії, грн/Мвтгод (без ПДВ) 1575,61  
Граничні рівні економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії (ЕКНТВЕ) в електричних мережах для класів напруги 35 кВ та вище (І клас), % 3,31% Постанова НКРЕКП від 16.03.17р. № 292
Граничні рівні економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії (ЕКНТВЕ) в електричних мережах для класів напруги менше 35 кВ (ІІ клас), % 14,02%
Тариф на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами напругою 35 кВ та вище (І клас), грн/МВтгод (без ПДВ) 47,55 Постанова НКРЕКП  від 24.01.18р. № 68
Тариф на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами  напругою менше 35 кВ (ІІ клас), грн/МВтгод (без ПДВ) 230,73
Тариф на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для споживачів 1 групи, грн/МВтгод (без ПДВ) 11,90
Тариф на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для споживачів 2 групи, грн/МВтгод (без ПДВ) 59,51

Відповідно до постанов НКРЕКП від 13.06.2016р.№ 1129  "Про затвердження Порядку ринкового формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам",  від 24.04.2017р.№ 538 "Про ринкове формування роздрібних  тарифів  на  електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території  України" та від 26.02.2015р. № 220 "Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню" тарифи на електричну енергію для споживачів у лютому 2018 року становлять:

- для споживачів згідно з класом напруги

Групи споживачів Плата за 1 кВтгод спожитої електричної енергії, коп.
І клас ІІ клас
Тарифбез ПДВ ПДВ Всього з ПДВ Тариф без ПДВ ПДВ Всього з ПДВ
Промислові та прирівнені до них, комерційні, непромислові споживачі, сільськогосподарські споживачі-виробники 166,189 33,238 199,427 210,637 42,127 252,764
Релігійні організації (комунально-побутові потреби) 140,000 28,000 168,000 140,000 28,000 168,000

Розрахунки із споживачами, у яких встановлений облік  диференційований за періодами часу:

(постанова від 20.12.2001р. №  1241 із змінами і доповненнями та факсограма Міненерговугілля від 08.12.2016р. № 03/03/13844 )
Промислові та прирівнені до них, комерційні, непромислові споживачі, сільськогосподарські споживачі-виробники      
Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу
 - нічний ( тривалість 8 годин ) в межах 23.00 - 07.00,  тарифний коефіцієнт 0,35 58,166 11,633 69,799 73,723 14,745 88,468
 - денний ( тривалість 16 годин ) в межах 7.00 - 23.00, тарифний коефіцієнт 1,35 224,355 44,871 269,226 284,360 56,872 341,232
Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу
Нічний (тривалість 7 год.) в межах 23.00 - 6.00, тарифний коефіцієнт 0,25 41,547 8,309 49,856 52,659 10,532 63,191
Напівпіковий (тривалість 11 год.) в межах 6.00 - 8.00, 10.00 - 17.00, 21.00 - 23.00, тарифний коефіцієнт 1,02 169,513 33,903 203,416 214,850 42,970 257,820
Піковий ( тривалість 6 год.) в межах 8.00 - 10.00, 17.00 - 21.00, тарифний коефіцієнт 1,8 299,140 59,828 358,968 379,147 75,829 454,976
Примітка: Плата  за  перевищення  договірної  величини  потужності  споживачами (крім населення, професійно – технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації державної і комунальної форм власності) здійснюється   відповідно до постанови НКРЕ від 11.06.1999р. № 784 із змінами і доповненнями.

- дані для розрахунку роздрібних тарифів:

Прогнозована оптова ринкова ціна електричної енергії, грн/Мвтгод (без ПДВ) 1495,46 Постанова НКРЕКП від 28.12.17р. № 1513
Прогнозована середня закупівельна ціна електричної енергії, грн/Мвтгод (без ПДВ) 1549,40
Граничні рівні економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії (ЕКНТВЕ) в електричних мережах для класів напруги 35 кВ та вище (І клас), % 3,31% Постанова НКРЕКП від 16.03.17р. № 292
Граничні рівні економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії (ЕКНТВЕ) в електричних мережах для класів напруги менше 35 кВ (ІІ клас), % 14,02%
Тариф на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами напругою 35 кВ та вище (І клас), грн/МВтгод (без ПДВ) 47,55 Постанова НКРЕКП  від 24.01.18р. № 68
Тариф на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами  напругою менше 35 кВ (ІІ клас), грн/МВтгод (без ПДВ) 230,73
Тариф на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для споживачів 1 групи, грн/МВтгод (без ПДВ) 11,90
Тариф на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для споживачів 2 групи, грн/МВтгод (без ПДВ) 59,51

Відповідно до постанов НКРЕКП від 13.06.2016р.№ 1129  "Про затвердження Порядку ринкового формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам",  від 24.04.2017р.№ 538 "Про ринкове формування роздрібних  тарифів  на  електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території  України" та від 26.02.2015р. № 220 "Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню" тарифи на електричну енергію для споживачів у січні 2018 року становлять:

 - для споживачів згідно з класом напруги

Групи споживачів Плата за 1 кВтгод спожитої електричної енергії, коп.
І клас ІІ клас
Тарифбез ПДВ ПДВ Всього з ПДВ Тариф без ПДВ ПДВ Всього з ПДВ
Промислові та прирівнені до них, комерційні, непромислові споживачі, сільськогосподарські споживачі-виробники 164,755 32,951 197,706 206,853 41,371 248,224
Релігійні організації (комунально-побутові потреби) 140,000 28,000 168,000 140,000 28,000 168,000

Розрахунки із споживачами, у яких встановлений облік  диференційований за періодами часу:

(постанова від 20.12.2001р. №  1241 із змінами і доповненнями та факсограма Міненерговугілля від 08.12.2016р. № 03/03/13844 )
Промислові та прирівнені до них, комерційні, непромислові споживачі, сільськогосподарські споживачі-виробники      
Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу
 - нічний ( тривалість 8 годин ) в межах 23.00 - 07.00,  тарифний коефіцієнт 0,35 57,664 11,533 69,197 72,399 14,480 86,879
 - денний ( тривалість 16 годин ) в межах 7.00 - 23.00, тарифний коефіцієнт 1,35 222,419 44,484 266,903 279,252 55,850 335,102
Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу
Нічний (тривалість 7 год.) в межах 23.00 - 6.00, тарифний коефіцієнт 0,25 41,189 8,238 49,427 51,713 10,343 62,056
Напівпіковий (тривалість 11 год.) в межах 6.00 - 8.00, 10.00 - 17.00, 21.00 - 23.00, тарифний коефіцієнт 1,02 168,050 33,610 201,660 210,990 42,198 253,188
Піковий ( тривалість 6 год.) в межах 8.00 - 10.00, 17.00 - 21.00, тарифний коефіцієнт 1,8 296,559 59,312 355,871 372,335 74,467 446,802

Примітка: Плата  за  перевищення  договірної  величини  потужності  споживачами (крім населення, професійно – технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації державної і комунальної форм власності) здійснюється   відповідно до постанови НКРЕ від 11.06.1999р. № 784 із змінами і доповненнями.

- дані для розрахунку роздрібних тарифів:

Прогнозована оптова ринкова ціна електричної енергії, грн/Мвтгод (без ПДВ) 1495,46 Постанова НКРЕКП від 28.12.17р. № 1513
Прогнозована середня закупівельна ціна електричної енергії, грн/Мвтгод (без ПДВ) 1541,59
Граничні рівні економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії (ЕКНТВЕ) в електричних мережах для класів напруги 35 кВ та вище (І клас), % 3,31% Постанова НКРЕКП від 16.03.17р. № 292
Граничні рівні економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії (ЕКНТВЕ) в електричних мережах для класів напруги менше 35 кВ (ІІ клас), % 14,02%
Тариф на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами напругою 35 кВ та вище (І клас), грн/МВтгод (без ПДВ) 43,49 Постанова НКРЕКП  від 15.12.16р. № 2224
Тариф на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами  напругою менше 35 кВ (ІІ клас), грн/МВтгод (без ПДВ) 204,49
Тариф на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для споживачів 1 групи, грн/МВтгод (без ПДВ) 9,70
Тариф на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для споживачів 2 групи, грн/МВтгод (без ПДВ) 48,50
Передати покази
Сплатити за електроенергію

Оплата рахунку

Поля форми обов`язкові для заповнення.
Зверніть увагу! Вираховується банківська комісія 1% від суми платежу.

Особовий рахунок

Поле обов`язкове для заповнення.