Загальний порядок роботи

 

1.1.      Приймання документів та визначення типу приєднання
1.2.      Стандартне приєднання
1.3.      Приєднання, яке не є стандартним
1.4.      Підключення електроустановок замовників

1.5.      Порядок приєднання електроустановок до електричних мереж ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".

1.6.      Інформація щодо трансформаторних підстанцій ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

 


1.1. Приймання документів та визначення типу приєднання


1. Приєднання електроустановок замовників до електричних мереж забезпечується за принципом «єдиного вікна» на підставі договору про приєднання та технічних умов, які є його невід’ємним додатком, у випадках:

 • приєднання нової електроустановки;
 • збільшення електричного навантаження існуючої електроустановки;
 • зміни вимог замовника до категорії надійності електропостачання;
 • зміни точки приєднання електроустановки замовника;
 • зміни схеми живлення електроустановки замовника з однофазної на трифазну.

2. Приймання документів для оформлення технічних умов та договору про приєднання до електричних мереж здійснюється:

 • філіями ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» - у разі приєднання електроустановок з величиною максимального розрахункового навантаження до 16 кВт включно, напругою до 1000В у точці приєднання, по ІІІ категорії надійності електропостачання;
 • центральним офісом ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» - у разі приєднання електроустановки незалежно від величини розрахункового максимального навантаження, ступеня напруги в точці приєднання, категорії надійності електропостачання, приєднання електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії з використанням альтернативних джерел енергії, когенераційних установок, а також з метою винесення електричних мереж з території земельної ділянки замовника (зони будівництва).

3. Замовник подає заяву встановленого зразка і повний комплект документів для отримання технічних умов та договору про приєднання до електричних мереж. Приймання документів здійснюється відповідальними працівниками філій та центрального офісу ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

4. У разі відсутності повного комплекту документів, що додаються до заяви, або отримання заяви, що не відповідає вимогам «Правил приєднання електроустановок до електричних мереж», ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» протягом 3 (трьох) робочих днів з дня її отримання повідомляє про це замовника та повертає заяву про приєднання з додатками без розгляду.

6. ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» визначає тип приєднання електроустановки замовника (стандартне або таке, що не є стандартним) на підставі заяви замовника про приєднання та узгодженої точки забезпечення потужності.

7. У разі незгоди із запропонованими ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» точками забезпечення потужності замовник на підставі техніко-економічного обґрунтування може запропонувати інші варіанти можливого приєднання. При цьому вихідні дані для розробки техніко-економічного обґрунтування надаються ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» безоплатно протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту реєстрації заяви. ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» приймає пропозиції замовника щодо точок забезпечення потужності відповідно до техніко-економічного обґрунтування або, у разі наявності відхилень техніко-економічного обґрунтування від вихідних даних, надає замовнику протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання його пропозицій обґрунтовану письмову відмову та офіційно повідомляє про таку відмову Інспекцію Держенергонагляду у Полтавській області.

 

1.2. Стандартне приєднання


 1. Стандартне приєднання – приєднання електроустановки (крім електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії) замовника до діючих мереж ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенями потужності об’єкта замовника:

 • І ступінь - до 16 кВт включно;
 • ІІ ступінь - від 16 кВт до 50 кВт включно;
 • ІІІ ступінь - від 50 кВт до 160 кВт включно.

Згідно з діючим законодавством на період з 01.01.2013 р. по 01.01.2015 р. забезпечується стандартне приєднання електроустановок І ступеня потужності.

2. У разі звернення замовника з заявою про приєднання електроустановки з потужністю до 16 кВт та визначення точки забезпечення цієї потужності на відстані, що перевищує 300 метрів по прямій лінії від точки приєднання, ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» надає замовнику письмову обґрунтовану відмову у забезпеченні стандартного приєднання та забезпечує приєднання його електроустановки у порядку, передбаченому для приєднання, яке не є стандартним.

3. ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» безоплатно протягом 5 (п’яти) робочих днів від дня реєстрації заяви замовника на приєднання надає йому підписаний проект договору про приєднання разом з технічними умовами та розрахунком плати за стандартне приєднання. Відповідальні працівники філій або центрального офісу ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» повідомляють замовника листом про можливість отримання документів та запрошують замовника для отримання документів. Договір про приєднання до електричних мереж з додатками видається під розписку замовника або його представника.

4. Замовник протягом 20 (двадцяти) календарних днів розглядає та оформляє належним чином (підпис уповноваженої особи, печатка за наявності) технічні умови та договір про приєднання, після чого повертає по одному їх примірнику ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» особисто або поштою.

5. Протягом терміну дії технічних умов та договору про приєднання замовник звертається до ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за отриманням рахунку на оплату вартості стандартного приєднання. Рахунок надається замовнику відповідальними працівниками філій або центрального офісу ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

6. Замовник оплачує плату за стандартне приєднання згідно з отриманим рахунком.

7. Протягом строку, узгодженого з замовником у договорі про приєднання, ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» забезпечує надання послуги стандартного приєднання, що включає наступні заходи:

- підготовка технічних вимог до проекту зовнішнього електрозабезпечення від точки забезпечення потужності до точки приєднання,

- забезпечення виконання проектної документації (в тому числі попереднє узгодження трас ліній електропередач, які необхідно спорудити для інженерного забезпечення електроустановок замовника),

- тимчасове відведення земельних ділянок на період будівництва або оформлення правовстановлюючих документів на користування ними під об’єктами енергетики (в разі необхідності),

- виконання будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт,

- введення в експлуатацію новозбудованих чи реконструйованих електроустановок до точки приєднання електроустановки замовника.

8. Після надання послуги стандартного приєднання відповідальний працівник філії або центрального офісу ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» надає замовнику для підписання два примірники акту приймання послуг. Замовник повертає ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» оформлений належним чином, підписаний уповноваженою особою та скріплений його печаткою (за наявності) один примірник акту протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту його отримання. У разі неодержання ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в цей строк відповідно оформленого акту, останній вважається підписаним з боку замовника, а послуги – наданими і прийнятими замовником. У такому випадку акт набирає чинності з дати його складання ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та підписується не менше ніж трьома його представниками.

9. Протягом терміну дії технічних умов та договору про приєднання замовник розробляє за власний рахунок проектну документацію в частині вимог від точки приєднання до об’єкта (якщо це передбачено технічними умовами стандартного приєднання) та погоджує її з філією та/або центральним офісом ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

10. ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (філія та/або центральний офіс) безоплатно погоджує проектну документацію замовника протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів. У разі наявності зауважень та рекомендацій проектна документація повертається замовнику на доопрацювання, після чого повторно розглядається. Строк доопрацювання проектної документації не може перевищувати 30 (тридцяти) робочих днів від дня отримання замовником зауважень до неї.

11. Після погодження проектної документації замовник забезпечує за власний рахунок виконання робіт згідно з технічними умовами стандартного приєднання та цієї проектної документації (в разі необхідності).

12. Після підписання акту приймання послуг стандартного приєднання (п.8) та виконання вимог технічних умов стандартного приєднання (п.11) замовник звертається до ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (особисто або листом) з метою оформлення довідки про виконання технічних умов. Довідка надається замовнику філією або центральним офісом ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» після перевірки виконання технічних умов та договору про приєднання.

 

1.3. Приєднання, яке не є стандартне

 

1. Приєднання електроустановки вважається таким, що не є стандартним, якщо:

 • ступінь напруги в точці приєднання та точці забезпечення потужності не збігаються;
 • числове значення замовленої до приєднання потужності перевищує встановлене законодавством граничне значення;
 • числове значення відстані від точки приєднання до точки забезпечення потужності перевищує встановлене законодавством граничне значення (300м по прямій лінії);
 • електроустановка замовника призначена для виробництва електричної енергії;
 • замовник має намір приєднати свою електроустановку до мереж суб’єкта господарювання – споживача електричної енергії.

2. ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» безоплатно надає замовнику підписаний проект договору про приєднання разом з технічними умовами приєднання, яке не є стандартним, протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів від дня реєстрації заяви замовника на приєднання або 30 (тридцяти) робочих днів у разі необхідності узгодження технічних умов з Північною ЕС. Відповідальний працівник центрального офісу ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» повідомляє замовника листом про можливість отримання документів, запрошує замовника для їх отримання та видає їх під розписку замовника або його представника.

3. Замовник протягом 20 (двадцяти) календарних днів розглядає та оформляє належним чином (підпис уповноваженої особи, печатка за наявності) технічні умови та договір про приєднання, після чого повертає по одному їх примірнику ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» особисто або поштою.

4. Протягом терміну дії технічних умов та договору про приєднання замовник розробляє проектно-кошторисну документацію на електроустановки від точки забезпечення потужності до точки приєднання, в тому числі за власний рахунок забезпечує попереднє погодження трас ліній електропередач, які необхідно спорудити для інженерного забезпечення його електроустановок.

5. За участю проектної організації замовник подає на узгодження в центральний офіс ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в 5 (п’яти) примірниках та на електронному носієві розроблену проектно-кошторисну документацію з підтвердженням понесених витрат на її розробку.

6. ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» безоплатно погоджує проектну документацію замовника протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів, а у випадку приєднання електроустановок потужністю 5 МВт та більше – 30 (тридцяти) робочих днів. У разі наявності зауважень та рекомендацій проектна документація повертається замовнику на доопрацювання, після чого повторно розглядається. Строк доопрацювання проектно-кошторисної документації не може перевищувати 30 (тридцяти) робочих днів від дня отримання замовником зауважень до неї. У разі незгоди ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з вартістю реалізації технічних умов відповідно до проектної документації, на його вимогу замовник надає до проектної документації письмовий звіт експертної організації, що відповідає критеріям, визначеним Мінрегіоном України.

7. Після погодження проектно-кошторисної документації ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» повертає замовнику один її примірник. Чотири інших примірники передаються ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на підставі акту передачі проектної документації.

8. На підставі погодженої та переданої кошторисної документації ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» визначає плату за приєднання, яке не є стандартним, та складає додаткову угоду до договору про приєднання, в якій зазначаються ця плата та строк надання послуги приєднання. Відповідальний працівник центрального офісу ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» повідомляє замовника листом про можливість отримання додаткової угоди, запрошує замовника для її отримання та видає її під розписку замовника або його представника.

9. Замовник протягом 20 (двадцяти) календарних днів розглядає та оформляє належним чином (підпис уповноваженої особи, печатка за наявності) додаткову угоду до договору про приєднання, після чого повертає один її примірник ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» особисто або поштою.

10. Після укладення додаткової угоди, але лише протягом терміну дії технічних умов та договору про приєднання замовник звертається до ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за отриманням рахунку на оплату плати за приєднання, яке не є стандартним. Рахунок надається замовнику відповідальним працівником центрального офісу ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

11. Замовник оплачує плату за приєднання, яке не є стандартним, згідно з отриманим рахунком.

12. Якщо в період з моменту укладення додаткової угоди до договору про приєднання до повного розрахунку замовником з ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» відбулася зміна ставок за стандартне приєднання електроустановок (зміни відбуваються один раз на рік), ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» після отримання на свій рахунок коштів в розмірі узгодженої в додатковій угоді плати за нестандартне приєднання повідомляє замовника про необхідність її коригування (в частині кошторисної вартості робіт). Додаткова угода до договору про приєднання, в якій розрахована нова плата за нестандартне приєднання, надається замовнику для розгляду та підписання відповідальним працівником центрального офісу ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». Замовник оплачує несплачену частину плати за нестандартне приєднання згідно з додатковим рахунком, який відповідальний працівник центрального офісу ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» надає замовнику після підписання ним додаткової угоди до договору.

13. Після погодження проектно-кошторисної документації ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» замовник, в разі необхідності, за власний рахунок та на ім’я ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» оформляє тимчасове відведення земельних ділянок на період будівництва або правовстановлюючі документи на користування ними під об’єктами енергетики, які передбачається спорудити для інженерного забезпечення об’єкта замовника.

14. Фінансування заходів, необхідних для виконання послуг із приєднання електроустановок замовників, що не є стандартним, здійснюється за рахунок плати за приєднання після укладання договору про приєднання.

У разі недостатності коштів, отриманих як плата за приєднання електроустановок замовника, що виникає внаслідок створення резерву абонованої приєднаної потужності, для виконання в повному обсязі послуг з приєднання, фінансування послуг з приєднання додатково може бути:

1) за рахунок плати за приєднання електроустановок інших замовників, які приєднуються до того самого місця забезпечення потужності;

2) за зверненням замовника за рахунок поворотної фінансової допомоги, яка може ним надаватися електропередавальній організації;

3) за рахунок складової тарифу на передачу електричної енергії для фінансування приєднання в установленому законодавством порядку.

15. Протягом строку надання послуги приєднання, який починає свій перебіг після оплати замовником плати за приєднання (п.11) та, в разі необхідності, належного оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки (п.12), ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» забезпечує виконання будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт та введення в експлуатацію новозбудованих чи реконструйованих електроустановок до точки приєднання електроустановки замовника.

16. Після надання послуги приєднання, яке не є стандартним, відповідальний працівник центрального офісу ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» надає замовнику для підписання два примірники акту приймання послуг. Замовник повертає ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» оформлений належним чином, підписаний уповноваженою особою та скріплений його печаткою (за наявності) один примірник акту протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту його отримання. У разі неодержання ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в цей строк відповідно оформленого акту, останній вважається підписаним з боку замовника, а послуги – наданими і прийнятими замовником. У такому випадку акт набирає чинності з дати його складання ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та підписується не менше ніж трьома його представниками.

17. Протягом терміну дії технічних умов та договору про приєднання замовник розробляє за власний рахунок проектну документацію згідно з технічними умовами приєднання, яке не є стандартним (від точки приєднання до об’єкта), та погоджує з центральним офісом ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

18. Центральний офіс ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» безоплатно погоджує проектну документацію замовника (від точки приєднання до об’єкта) протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів. У разі наявності зауважень та рекомендацій проектна документація повертається замовнику на доопрацювання, після чого повторно розглядається. Строк доопрацювання проектної документації не може перевищувати 30 (тридцяти) робочих днів від дня отримання замовником зауважень до неї.

19. Після погодження проектної документації замовник забезпечує за власний рахунок виконання робіт згідно з технічними умовами приєднання, яке не є стандартним (від точки приєднання до об’єкта), та цієї проектної документації.

20. Після підписання акту приймання послуг приєднання, яке не є стандартним (п.16) та виконання вимог технічних умов від точки приєднання до об’єкта (п.19) замовник звертається до ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (особисто або листом) з метою оформлення довідки про виконання технічних умов. Довідка надається замовнику філією або центральним офісом ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» після перевірки виконання технічних умов та договору про приєднання.

 

 

1.4. Підключення електроустановок замовників

 

1. Для початку процедури допуску на підключення новозбудованої чи реконструйованої електроустановки напругою до 1 кВ ІІ та ІІІ категорії з надійності електропостачання, замовник надає у філію ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за місцем розташування своєї електроустановки комплект документів (довідку про виконання технічних умов, акт комплексного випробування та іншу технічну документацію).

2. Філія ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», у разі надання повного комплекту документів, оформляє акт допуску електроустановки на підключення.

3. Для початку процедури допуску на підключення новозбудованої чи реконструйованої електроустановки напругою понад 1 кВ або призначеної для живлення струмоприймачів І категорії з надійності електропостачання та її особливої групи, замовник звертається із відповідною заявою до Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії у Полтавській області (м. Полтава, бульв. Б. Хмельницького, буд. 12А.

4. Для укладення договору про постачання електричної енергії замовник (юридична особа або фізична особа-підприємець) надає комплект документів, передбачений Правилами користування електричною енергією, в тому числі акт допуску на підключення.

5. ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» надає на розгляд замовнику (юридичній особі або фізичній особі-підприємцю) проект договору про постачання електричної енергії (від дати реєстрації відповідної заяви замовника):

- для споживачів із приєднаною потужністю до 150 кВт – протягом 7 робочих днів;

- для споживачів із приєднаною потужністю 150 кВт та більше – протягом 14 робочих днів.

6. Для укладення договору про користування електричною енергією замовник (фізична особа - населення) надає комплект документів, передбачений Правилами користування електричною енергією для населення та типовим договором, в тому числі акт допуску на підключення.

7. Договір про користування електричною енергією укладається з фізичною особою відповідно до Правил користування електричною енергією.

8. Підключення електроустановки замовника до електричних мереж ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» здійснюється на підставі заяви протягом 5 (п’яти) днів, якщо підключення не потребує припинення електропостачання інших споживачів, або 10 (десяти) днів, якщо підключення потребує припинення електропостачання інших споживачів, з дня укладення договору про постачання електричної енергії (договору про користування електричною енергією).

^ Наверх ^