Загальний порядок роботи

 

Приєднання електроустановок споживачів

Стандартне приєднання
Приєднання, яке не є стандартним
Інформація щодо трансформаторних підстанцій ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

 


Приєднання електроустановок споживачів


 1. Приєднання електроустановок замовників до електричних мереж забезпечується за принципом «єдиного вікна» на підставі договору про приєднання та технічних умов, які є його невід’ємним додатком, у випадках:
 • приєднання нової електроустановки;

 • збільшення електричного навантаження існуючої електроустановки;

 • зміни вимог замовника до категорії надійності електропостачання;

 • зміни точки приєднання електроустановки замовника;

 • зміни схеми живлення електроустановки замовника з однофазної на трифазну.

 1. Приймання документів для оформлення технічних умов та договору про приєднання до електричних мереж здійснюється:

 • філіями ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» – у разі приєднання електроустановок з величиною максимального розрахункового навантаження до 16 кВт включно, напругою до 1000В у точці приєднання, по ІІІ категорії надійності електропостачання;

 • центральним офісом ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» – у разі приєднання електроустановки незалежно від величини розрахункового максимального навантаження, ступеня напруги в точці приєднання, категорії надійності електропостачання, приєднання електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії з використанням альтернативних джерел енергії, когенераційних установок, а також з метою винесення електричних мереж з території земельної ділянки замовника (зони будівництва).

 1. Необхідний пакет документів

  1. Ситуаційний план та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування об'єкта (об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника або прогнозованої точки приєднання.

  2. Копія будівельного паспорта або містобудівних умов та обмежень з графічною частиною із зазначенням місця розташування, потужності та категорії надійності електропостачання за кожним об'єктом замовника (для об'єктів, які приєднуються до електричних мереж уперше).
  3. Копія документа, який підтверджує право власності чи користування об'єктом Замовника або, за відсутності об'єкта, право власності чи користування земельною ділянкою.
  4. Копія належним чином оформленої довіреності чи іншого документа на право укладати договори особі, яка уповноважена підписувати договори (за потреби).
  5. Копія паспорту та ідентифікаційного коду замовника(для населення).
  6. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи.
  7. Копія свідоцтва ПДВ (для платників ПДВ ) або копія свідоцтва платника єдиного податку.

   

  Всі документи повинні бути завірені:

  • для фізичних осіб – із зазначенням «Копія вірна» і підписом;

  • для юридичний осіб – із зазначенням «Копія вірна», підписом керівника та печаткою.

 

Стандартне приєднання


Стандартне приєднання – приєднання електроустановки (крім електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії) замовника до діючих мереж ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенями потужності об’єкта замовника:

 • І ступінь – до 16 кВт включно;

 • ІІ ступінь – від 16 кВт до 50 кВт включно;

 • ІІІ ступінь – від 50 кВт до 160 кВт включно.

Проект договору про приєднання , з визначенням у ньому розміру плати за приєднання , невід’ємною частиною якого є технічні умови стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок надається замовнику протягом 5 робочих днів від дня подання заяви.

 

Калькулятор визначення вартості послуги зі стандартного приєднання

 

Приєднання , яке не є стандартним


Приєднання електроустановки вважається таким, що не є стандартним, якщо:

 • ступінь напруги в точці приєднання та точці забезпечення потужності не збігаються;

 • числове значення замовленої до приєднання потужності перевищує встановлене законодавством граничне значення;

 • числове значення відстані від точки приєднання до точки забезпечення потужності перевищує встановлене законодавством граничне значення (300м по прямій лінії);

 • електроустановка замовника призначена для виробництва електричної енергії;

 • замовник має намір приєднати свою електроустановку до мереж суб’єкта господарювання – споживача електричної енергії.

ПАТ «Полтаваобленерго» безоплатно готує та видає замовнику проект договору про приєднання та підписані технічні умови, які є невід’ємною частиною договору про приєднання (не пізніше 10 робочих днів від дня подання заяви замовника про приєднання електроустановки та 20 робочих днів у разі необхідності їх узгодження з власником магістральних/міждержавних електричних мереж.

 

Інформація щодо трансформаторних підстанцій

^ Наверх ^