Важливе в законодавстві в галузі електроенергетики

11 червня 2017 року набрав чинності Закон України «Про ринок електричної енергії», який визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування ринку електроенергії, регулює відносини, пов’язані з виробництвом, передачею, розподілом, купівлею-продажем, постачанням електричної енергії з урахуванням інтересів споживачів. На виконання вимог цього закону, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, прийняла низку нормативних актів, якими будуть регулюватися питання електропостачання споживачів.

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» буде здійснювати постачання електричної енергії за регульованим тарифом споживачам не пізніше, ніж до 11.12.2018 року.

В цей же строк ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» буде здійснювати передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на підставі законодавства України в галузі електроенергетики – ЗУ «Про ринок електричної енергії», «Порядку доступу постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом до місцевих (локальних) електричних мереж», затвердженого постановою НКРЕ від 29.10.2010 р. № 1421 зі змінами та доповненнями.

Підприємство здійснило заходи з відокремлення оператора системи розподілу від виробництва, передачі, постачання електричної енергії та створило ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ», яке упродовж двох років з дня отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії виконуватиме функції постачальника універсальних послуг на закріпленій території, тобто в Полтавській області (де раніше ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» провадило діяльність з передачі електричної енергії), функції постачальника «останньої надії», а також надаватиме послуги електропостачальника за вільними цінами.

Універсальні послуги надаються постачальником виключно побутовим та малим непобутовим споживачам, яким, якщо вони знаходяться на території здійснення його діяльності, постачальник не може відмовити в укладенні договору постачання електроенергії. Електропостачальник може відмовити в укладенні договору, якщо споживач не відповідає критеріям, встановленим для споживача універсальних послуг та/або об’єкт споживача не відповідає критеріям, зазначеним в обраній комерційній пропозиції (абзац 2 п. 3.2.5 Правил роздрібного ринку електричної енергії (далі – ПРРЕЕ).

Актуальні ціни (тарифи) на електроенергію та умови договорів на постачання будуть розміщені на веб-сторінці електропостачальника – www.energo.pl.ua

До малих непобутових споживачів відносяться суб’єкти малого підприємництва, електроустановки яких приєднані до системи розподілу електричної енергії номінальною напругою не більше 1 кВ та які купують електричну енергію для власного споживання. (ст. 1 Закону).

Мала система розподілу (далі – МСР) – електрична мережа, приєднана до мереж системи розподілу або передачі, якою здійснюється розподіл електричної енергії певній кількості Користувачів та яка є власністю/співвласністю суб’єкта/суб’єктів господарювання і побудована для задоволення потреб цих Користувачів (п.2.1. Кодексу системи розподілу).

Для набуття статусу МСР власник електричної мережі, що відповідає критеріям класифікації МСР, повинен зареєструватись у порядку, визначеному п. 9.3. Кодексу системи розподілу.

Споживачі (крім побутових та малих непобутових), відповідно до вимог Закону та Правил роздрібного ринку електричної енергії, мають укласти з електропостачальником договір постачання електричної енергії споживачу не пізніше 01.12.2018 р. (ч.13 розділу XVII Закону).

Договір про постачання електричної енергії укладається шляхом приєднання до умов договору постачальником універсальних послуг, опублікованого в ЗМІ та на веб-сайті постачальника www.energo.pl.ua, шляхом оплати рахунка, отриманого від постачальника універсального послуги, або фактичного споживання будь-яких обсягів електричної енергії, або підписання заяви – приєднання до умов договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг.

Споживачі (крім побутових та малих непобутових споживачів), яким на день набрання чинності Закону здійснював постачання електричної енергії постачальник за регульованим тарифом, мають обрати собі електропостачальника та укласти з ним договір постачання електричної енергії споживачу не пізніше ніж через 18 місяців.

У разі необрання споживачем (крім побутового та малого непобутового споживача) нового електропостачальника до 01.12.2018 року постачання електричної енергії такому споживачу здійснюється постачальником «останньої надії» відповідно до статті 64 Закону.

Це інформаційне повідомлення оприлюднюється, згідно з вимогами ч.13 розділу XVII Закону  України «Про ринок електричної енергії».

Sale Latest Lpi 102-400 Doc

At that time, the two owners were there, I caught Lpi 102-400 Doc LPIC-1 102-400 Doc them, and It s not good to put it back Speaking of it, I was Lpi 102-400 Doc Lpi 102-400 Doc still immersed 102-400 Doc in the plot and shook Lpi 102-400 Doc my head. When they arrived, they entered the higher education institution. This is also a great legacy that the niece has left us, encountering any Things and wheat must be cut LPIC-1 102-400 silently, don t cut straight three miles are always cut, when LPI Level 1 Exam 102, Junior Level Linux Certification, Part 2 of 2 you are straight, no one cuts for you, only increase your inertia and disappointment.

I did not bring any first aid kit, but must not be bandaged bandage ah or not so sub tropical jungle climate is so suitable for bacterial growth is definitely not running the infection I looked around, there is no way to take off my coat with a knife cut off his camouflage half sleeved sleeves sleeves to wrap up. Their monitor is LPI Level 1 Exam 102, Junior Level Linux Certification, Part 2 of 2 a show of hands.I cried aloud at once.Wow wow cry, really wow wow cry.I know, I will never be back. But the Lpi 102-400 Doc eyes of this kid is not weak, is definitely the sniper s eyes, a look to know where the matter how sentry how the cloth is how the attention of the cross searchlight how long a back and forth. The result was a physical lesson.The first of our team of kobolds surprised the guys the Kobolds and our veterans cried on their stadiums they were so big they did not see the plastic corridors No Then I saw that the team members are wearing sportswear http://www.examscert.com shoes are 102-400 Doc dumbfounded in training this LPIC-1 102-400 is not the same with amateur sports school Dog head high school squadron and our old predecessors are no sportswear Sneakers are camouflage training suits and shoes they did not run through the plastic jungle are the mountains the result of 10,000 meters Lpi 102-400 Doc plastic runway down to that group of instructors dumbfounded this Not Scud it Then there s rock climbing training.

He bit his teeth and started the car. Everyone knows that their products are high end, advanced in LPIC-1 102-400 management, profitable and tax paying, and well received. But tesking when he was awake, he was standing alone on the street Lpi 102-400 Doc 102-400 Doc where the lights were sparse. Zhuangke Lpi 102-400 Doc Road What s the matter Lpi 102-400 Doc on the Lanzhuang White Stone replied It doesn t matter, the villain and grandson have lost some of their greed, missed the head, came here, the former Buba Village After the non bar shop, you want to invest in Guizhuang for a night, tomorrow morning. I will talk tomorrow. Lpi 102-400 Doc But can relatives stay together for a few days At this time, Ms. I heard the night of the boat, LPI Level 1 Exam 102, Junior Level Linux Certification, Part 2 of 2 listened to the sound, there is a sound of Kyoto.