Важливе в законодавстві в галузі електроенергетики

11 червня 2017 року набрав чинності Закон України «Про ринок електричної енергії», який визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування ринку електроенергії, регулює відносини, пов’язані з виробництвом, передачею, розподілом, купівлею-продажем, постачанням електричної енергії з урахуванням інтересів споживачів. На виконання вимог цього закону, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, прийняла низку нормативних актів, якими будуть регулюватися питання електропостачання споживачів.

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» буде здійснювати постачання електричної енергії за регульованим тарифом споживачам не пізніше, ніж до 11.12.2018 року.

В цей же строк ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» буде здійснювати передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на підставі законодавства України в галузі електроенергетики – ЗУ «Про ринок електричної енергії», «Порядку доступу постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом до місцевих (локальних) електричних мереж», затвердженого постановою НКРЕ від 29.10.2010 р. № 1421 зі змінами та доповненнями.

Підприємство здійснило заходи з відокремлення оператора системи розподілу від виробництва, передачі, постачання електричної енергії та створило ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ», яке упродовж двох років з дня отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії виконуватиме функції постачальника універсальних послуг на закріпленій території, тобто в Полтавській області (де раніше ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» провадило діяльність з передачі електричної енергії), функції постачальника «останньої надії», а також надаватиме послуги електропостачальника за вільними цінами.

Універсальні послуги надаються постачальником виключно побутовим та малим непобутовим споживачам, яким, якщо вони знаходяться на території здійснення його діяльності, постачальник не може відмовити в укладенні договору постачання електроенергії. Електропостачальник може відмовити в укладенні договору, якщо споживач не відповідає критеріям, встановленим для споживача універсальних послуг та/або об’єкт споживача не відповідає критеріям, зазначеним в обраній комерційній пропозиції (абзац 2 п. 3.2.5 Правил роздрібного ринку електричної енергії (далі – ПРРЕЕ).

Актуальні ціни (тарифи) на електроенергію та умови договорів на постачання будуть розміщені на веб-сторінці електропостачальника – www.energo.pl.ua

До малих непобутових споживачів відносяться суб’єкти малого підприємництва, електроустановки яких приєднані до системи розподілу електричної енергії номінальною напругою не більше 1 кВ та які купують електричну енергію для власного споживання. (ст. 1 Закону).

Мала система розподілу (далі – МСР) – електрична мережа, приєднана до мереж системи розподілу або передачі, якою здійснюється розподіл електричної енергії певній кількості Користувачів та яка є власністю/співвласністю суб’єкта/суб’єктів господарювання і побудована для задоволення потреб цих Користувачів (п.2.1. Кодексу системи розподілу).

Для набуття статусу МСР власник електричної мережі, що відповідає критеріям класифікації МСР, повинен зареєструватись у порядку, визначеному п. 9.3. Кодексу системи розподілу.

Споживачі (крім побутових та малих непобутових), відповідно до вимог Закону та Правил роздрібного ринку електричної енергії, мають укласти з електропостачальником договір постачання електричної енергії споживачу не пізніше 01.12.2018 р. (ч.13 розділу XVII Закону).

Договір про постачання електричної енергії укладається шляхом приєднання до умов договору постачальником універсальних послуг, опублікованого в ЗМІ та на веб-сайті постачальника www.energo.pl.ua, шляхом оплати рахунка, отриманого від постачальника універсального послуги, або фактичного споживання будь-яких обсягів електричної енергії, або підписання заяви – приєднання до умов договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг.

Споживачі (крім побутових та малих непобутових споживачів), яким на день набрання чинності Закону здійснював постачання електричної енергії постачальник за регульованим тарифом, мають обрати собі електропостачальника та укласти з ним договір постачання електричної енергії споживачу не пізніше ніж через 18 місяців.

У разі необрання споживачем (крім побутового та малого непобутового споживача) нового електропостачальника до 01.12.2018 року постачання електричної енергії такому споживачу здійснюється постачальником «останньої надії» відповідно до статті 64 Закону.

Це інформаційне повідомлення оприлюднюється, згідно з вимогами ч.13 розділу XVII Закону  України «Про ринок електричної енергії».