Перелік документів, необхідних для укладення договору
Для контрагентів юридичних осіб
1 Установчі документи, що передбачені законодавством для даного виду товариства  яким є контрагент (статут, засновницький договір тощо)
 Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
 Наказ про призначення на посаду (у разі підписання керівником контрагента)
 Протокол загальних зборів акціонерів/протокол установчих зборів; довіреність або акт органу юридичної особи, що підтверджує повноваження представника на підписання договору/додаткової угоди
 Положення про відокремлений структурний підрозділ (при укладенні договору з контрагентом відокремленим структурним підрозділом);
 Документи, що підтверджують наявність фінансової спроможності контрагента  шляхом надання фінансової звітності контрагента  за минулий календарний рік
Протоколи уповноважених органів (наглядової ради, загальних зборів, загальних зборів учасників) контрагентів, що підтверджують рішення останніх на вчинення значних правочинів. Для акціонерних товариств, якщо інше не передбачене статутом контрагента: правочин вартість якого становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства потребує погодження наглядовою радою; правочин вартість якого становить від 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства потребує погодження загальними зборами. Для товариств з обмеженою (додатковою) відповідальністю, якщо інше не передбачене статутом: правочин вартість якого, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності погоджується виключно загальними зборами учасників
8 Ліцензії, свідоцтва та інші дозвільні документи наявність яких передбачається відповідно до законодавства України для здійснення певного виду діяльності
Для контрагентів фізичних осіб-підприємців
1 Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про контрагента
Свідоцтво на право зайняття певним видом діяльності
Ліцензії, свідоцтва та інші дозвільні документи наявність яких передбачається відповідно до законодавства України для здійснення певного виду діяльності
Для контрагентів фізичних осіб
1 Паспортні дані
Реєстраційний номер облікової картки платника податків
Поділитися
Передати покази
Сплатити за електроенергію

Оплата рахунку

Поля форми обов`язкові для заповнення.
Зверніть увагу! Вираховується банківська комісія 1% від суми платежу.

Особовий рахунок

Поле обов`язкове для заповнення.