Пов’язані з ліцензованою діяльністю

Перелік та вартість додаткових робіт (послуг), пов’язаних із ліцензованою діяльністю, що виконуються АТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО”

№ з/п № каль-
куляції
Назва роботи (послуги) Вартість, грн з ПДВ Примітки
1 2 3 4 5
1. Розробка технічних умов та підготовка проєкту договору про приєднання
1 1.1 Розробка технічних умов та підготовка проєкту договору про приєднання до електричних мереж системи розподілу електроустановок потужністю до 16 кВт (включно) (на одну калькуляційну одиницю)  1387,94 Плата за послуги не стягується (крім випадків підключення тимчасових (сезонних) об’єктів до електричної мережі). Вартість ураховується під час розрахунку ставок плати за приєднання.
2 1.2 Розробка технічних умов та підготовка проєкту договору про приєднання до електричних мереж системи розподілу електроустановок потужністю більше 16 кВт до 50 кВт (включно) (на одну калькуляційну одиницю)  1699,98
3 1.3 Розробка технічних умов та підготовка проєкту договору про приєднання до електричних мереж системи розподілу електроустановок потужністю більше 50 кВт до 5000 кВт (включно) (на одну калькуляційну одиницю)  3399,41
4 1.4 Розробка технічних умов та підготовка проєкту договору про приєднання до електричних мереж системи розподілу електроустановок потужністю більше 5000 кВт (на одну калькуляційну одиницю)  4008,68
5 1.5 Розробка технічних умов на перенесення (перевлаштування) електромереж та підготовка проєкту договору з надання послуг (на одну калькуляційну одиницю)  1378,72
2. Узгодження проєкту електропостачання об’єкта на відповідність наданим технічним умовам та/або чинним нормативно-правовим актам
1 2.1 Надання технічного рішення на погодження проєктної документації, розробленої стороннім проєктувальником по технічних умовах (ТУ) приєднання та/або по завданню на проєктування (точка приєднання РУ-0,4 кВ ТП або опора ПЛ-0,4 кВ) потужністю до 10 кВт  402,36 Плата за послуги не стягується. Вартість ураховується під час розрахунку ставок плати за приєднання.
2 2.2 Надання технічного рішення на погодження проєктної документації, розробленої стороннім проєктувальником по технічних умовах (ТУ) приєднання та/або по завданню на проєктування (точка приєднання РУ-0,4 кВ ТП або опора ПЛ-0,4 кВ) потужністю вище 10 кВт  653,48
3 2.3 Надання технічного рішення на погодження проєктної документації, розробленої стороннім проєктувальником по технічних умовах (ТУ) приєднання та/або по завданню на проєктування (точка приєднання РУ-6 (10) кВ ТП або опора ПЛ-6 (10) кВ)  907,61
4 2.4 Надання технічного рішення на погодження проєктної документації, розробленої стороннім проєктувальником по технічних умовах (ТУ) приєднання та/або по завданню на проєктування (точка приєднання РУ-10 (35) кВ ПС 35-150 кВ або опора ПЛ 35-150 кВ)  1763,78
5 2.5 Узгодження проєктної документації “Техніко-економічне обгрунтування схеми приєднання (видачі) потужності” відповідно до чинних нормативно-правових актів на напрузі 6-10 кВ  733,66
6 2.6 Узгодження проєктної документації “Техніко-економічне обгрунтування схеми приєднання (видачі) потужності” відповідно до чинних нормативно-правових актів на напрузі 35-110-150 кВ  1671,36
3. Підключення та/або відключення електроустановок за ініціативою замовника
1  3.1 Підключення однофазного приєднання за нарядом на ізоляторах будівлі (вузлі обліку)  228,05                            
2 3.2  Відключення однофазного приєднання за нарядом на ізоляторах будівлі (вузлі обліку)  152,76
3  3.3 Підключення однофазного приєднання за нарядом (виконання робіт в ТП)  241,13
4 3.4  Відключення однофазного приєднання за нарядом (виконання робіт в ТП)  190,61
5 3.5  Первинне або повторне підключення відгалужень від опори 0,4 кВ до ізоляторів та однофазних вводів в будівлю із застосуванням підйомного механізму  672,08
6 3.6  Первинне або повторне підключення відгалужень від опори 0,4 кВ до ізоляторів та трифазних вводів в будівлю із застосуванням підйомного механізму  852,50
7 3.7  Відключення відгалужень від опори 0,4 кВ до ізоляторів та однофазних вводів в будівлю із застосуванням підйомного механізму  254,84
8 3.8  Відключення відгалужень від опори 0,4 кВ до ізоляторів та трифазних вводів в будівлю із застосуванням підйомного механізму  311,22
9 3.9  Первинне або повторне підключення відгалужень від опори 0,4 кВ до ізоляторів та однофазних вводів в будівлю із застосуванням лазів  647,27
10 3.10  Первинне або повторне підключення відгалужень від опори 0,4 кВ до ізоляторів та трифазних вводів в будівлю із застосуванням лазів  875,05
11 3.11  Відключення відгалужень від опори 0,4 кВ до ізоляторів та однофазних вводів в будівлю із застосуванням лазів  387,90
12 3.12  Відключення відгалужень від опори 0,4 кВ до ізоляторів та трифазних вводів в будівлю із застосуванням лазів  464,58
13 3.13  Підключення відгалужень від опори 0,4 кВ до ящика зовнішнього обліку електроенергії з установкою однофазного електролічильника   981,85
14 3.14  Підключення відгалужень від опори 0,4 кВ до ящика зовнішнього обліку електроенергії з установкою трифазного електролічильника   1476,00
15 3.15  Підключення в багатоквартирному будинку в блоці контактних затискачів електролічильника з пломбуванням вузла обліку (при виконанні робіт згідно з завданням в будинку з ліфтом)  81,92
16  3.16 Відключення в багатоквартирному будинку в блоці контактних затискачів електролічильника з пломбуванням вузла обліку (при виконанні робіт згідно з завданням в будинку з ліфтом)  55,34
17  3.17 Підключення в багатоквартирному будинку в блоці контактних затискачів електролічильника з пломбуванням вузла обліку (при виконанні робіт згідно з завданням в будинку без ліфта)  101,86
18 3.18  Відключення в багатоквартирному будинку в блоці контактних затискачів електролічильника з пломбуванням вузла обліку (при виконанні робіт згідно з завданням в будинку без ліфта)  73,07
19  3.19 Підключення трифазного приєднання за нарядом на ізоляторах будівлі (вузлі обліку)  250,19
20 3.20  Відключення трифазного приєднання за нарядом на ізоляторах будівлі (вузлі обліку)  190,39
21  3.21 Підключення трифазного приєднання за нарядом (виконання робіт в ТП)  277,87
22 3.22  Відключення трифазного приєднання за нарядом (виконання робіт в ТП)  236,54
23 3.23  Підключення в блоці контактних затискачів електролічильника з пломбуванням вузла обліку або його частини  157,20
24 3.24 Дистанційне відключення внутрішнім реле лічильника електричної енергії за допомогою програмного комплексу  48,91
25  3.25 Дистанційне підключення внутрішнім реле лічильника електричної енергії за допомогою програмного комплексу  48,91
26 3.27  Відключення в блоці контактних затискачів електролічильника з пломбуванням вузла обліку або його частини  70,85
4. Позачергова технічна перевірка правильності роботи засобу обліку (перевірка схеми вмикання) за ініціативою замовника
1 4.1  Виконання позачергової технічної перевірки однотарифного однофазного розрахункового лічильника електроенергії  472,57 Послуги комерційного обліку електричної енергії, які надаються за рахунок та за ініціативою замовника.
2 4.2  Виконання позачергової технічної перевірки багатотарифного однофазного розрахункового лічильника електроенергії з перевіркою параметризації  684,36
3 4.3  Виконання позачергової технічної перевірки багатотарифного однофазного розрахункового лічильника електроенергії без проведення перевірки параметризації  483,91
4 4.4  Виконання позачергової технічної перевірки однотарифного трифазного розрахункового лічильника електроенергії прямого вмикання по струму і напрузі  650,86
5 4.5  Виконання позачергової технічної перевірки багатотарифного трифазного розрахункового лічильника електроенергії прямого вмикання по струму і напрузі з перевіркою параметризації  849,70
6 4.6  Виконання позачергової технічної перевірки багатотарифного трифазного розрахункового лічильника електроенергії прямого вмикання по струму і напрузі без проведення перевірки параметризації  673,48
7 4.7  Виконання позачергової технічної перевірки багатотарифного трифазного електролічильника електроенергії 0,4 кВ  з вимірювальними трансформаторами з перевіркою параметризації  948,46
8 4.8  Виконання позачергової технічної перевірки багатотарифного трифазного електролічильника електроенергії 0,4 кВ  з вимірювальними трансформаторами без проведення перевірки параметризації  718,79
9 4.9  Позачергова технічна перевірка однотарифного трифазного електролічильника активної енергії еталонним електролічильником в електроустановках напругою 6-150 кВ  546,89
10  4.10 Позачергова технічна перевірка багатотарифного трифазного електролічильника активної  та реактивної енергії еталонним електролічильником в електроустановках напругою 6-150 кВ з перевіркою параметризації  802,79
11 4.11  Позачергова технічна перевірка багатотарифного трифазного електролічильника активної та реактивної енергії еталонним електролічильником в електроустановках напругою 6-150 кВ без проведення перевірки параметризації  652,25
5. Пломбування (розпломбування) вузла обліку або його частини за ініціативою замовника
1 5.1  Виконання пломбування вузла обліку або його частини  569,02 Послуги комерційного обліку електричної енергії, які надаються за рахунок та за ініціативою замовника.
2 5.2  Виконання розпломбування вузла обліку або його частини  256,34
6. Параметризація багатофункціонального електронного лічильника за ініціативою замовника
1 6.1  Параметризація (програмування) багатофункціонального лічильника електричної енергії за допомогою програми параметризації  563,28 Послуги комерційного обліку електричної енергії, які надаються за рахунок та за ініціативою замовника.
2 6.2  Дистанційна параметризація (програмування) багатофункціонального лічильника електричної енергії за допомогою програмного комплексу  64,33
7. Встановлення (заміна) за заявою замовника засобу обліку на електроустановках, де виконавець є стороною, відповідальною за точку комерційного обліку
1 7.1  Встановлення однофазного електролічильника за заявою замовника на електроустановках, де АТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО” є стороною, відповідальною за ТКО  173,44              
2 7.2  Заміна однофазного електролічильника за заявою замовника на електроустановках, де АТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО” є стороною, відповідальною за ТКО  279,14
3 7.3  Встановлення трифазного електролічильника прямого вмикання за заявою замовника на електроустановках, де АТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО” є стороною, відповідальною за ТКО  373,97
4 7.4  Встановлення трифазного електролічильника з трансформатором струму на стороні НН за заявою замовника на електроустановках, де АТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО” є стороною, відповідальною за ТКО  373,97
5  7.5 Встановлення  трифазного електролічильника з трансформатором струму і напруги на стороні ВН за заявою замовника засобу обліку на електроустановках, де виконавець є стороною, відповідальною за ТКО  373,97
6 7.6  Встановлення трифазного електролічильника активної та реактивної енергії в електроустановках до 1000 В за заявою замовника на електроустановках, де АТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО” є стороною, відповідальною за ТКО  542,00
7  7.7 Встановлення трифазного електролічильника активної та реактивної енергії в електроустановках понад 1000 В за заявою замовника на електроустановках, де АТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО” є стороною, відповідальною за ТКО   871,38
8 7.8  Заміна трифазного електролічильника прямого вмикання за заявою замовника на електроустановках, де АТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО” є стороною, відповідальною за ТКО  558,26
9 7.9  Заміна трифазного електролічильника з трансформатором струму на стороні НН за заявою замовника на електроустановках, де АТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО” є стороною, відповідальною за ТКО  319,79
10 7.10  Заміна трифазного електролічильника з трансформатором струму і напруги на стороні ВН за заявою замовника на електроустановках, де АТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО” є стороною, відповідальною за ТКО  319,79
11 7.11  Заміна трифазного електролічильника активної та реактивної енергії в електроустановках до 1000 В за заявою замовника на електроустановках, де АТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО” є стороною, відповідальною за ТКО  444,44
12 7.12  Заміна трифазного електролічильника активної та реактивної енергії в електроустановках понад 1000 В за заявою замовника на електроустановках, де АТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО” є стороною, відповідальною за ТКО  514,39
13 7.13  Заміна електронного лічильника електроенергії за заявою замовника на електроустановках, де АТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО” є стороною, відповідальною за ТКО  787,06
8. Оформлення та нагляд за роботами в охоронній зоні електромереж
1 8.1  Підключення та заземлення ЛЕП-0,4 кВ згідно з заявками споживачів для проведення робіт в охоронній зоні ліній  345,05        
2 8.2  Підключення та заземлення ЛЕП-10 кВ згідно з заявками споживачів для проведення робіт в охоронній зоні ліній  720,89
3 8.3  Проведення технічного нагляду за виконанням робіт у межах охоронних зон електромереж (кабельні лінії)  382,44
4 8.4  Підготовка робочого місця і допуск персоналу сторонньої організації для проведення робіт на діючих ПЛ 35-154 кВ в охоронній зоні ліній (без застосування автопідіймача)  3918,04
5 8.5  Підготовка робочого місця і допуск персоналу сторонньої організації для проведення робіт на діючих ПЛ 35-154 кВ в охоронній зоні ліній (із застосуванням автопідіймача)  2784,83
6  8.6 Проведення технічного нагляду під час виконання будівельно-монтажних, ремонтних та робіт з розміщення та експлуатації телекомунікаційних мереж на діючих електроустановках та в охоронних зонах повітряних ліній електропередачі 0,4 кВ (на 1 км лінії)  1916,89
7 8.7  Проведення технічного нагляду під час виконання будівельно-монтажних, ремонтних та робіт з розміщення та експлуатації телекомунікаційних мереж на діючих електроустановках та в охоронних зонах повітряних ліній електропередачі 10 кВ (на 1 км лінії)  2531,00

 

Передати покази
Сплатити за електроенергію

Оплата рахунку

Поля форми обов`язкові для заповнення.
Зверніть увагу! Вираховується банківська комісія 1% від суми платежу.

Особовий рахунок

Поле обов`язкове для заповнення.