Пов’язані з ліцензованою діяльністю

Перелік вартостей виконання додаткових робіт і послуг, пов’язаних із ліцензованою діяльністю, що виконуються АТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО”

№ з/п Назва роботи Характеристика об’єкту виконання робіт (потужність, напруга) Вартість, грн без ПДВ ПДВ Вартість, грн з ПДВ
1 2 3 4 5 6
Перелік послуг з розробки технічних умов та підготовки проекту договору про приєднання
1 Надання технічних умов на перенесення (перевлаштування) електромереж   890,60 178,12 1068,72
Перелік послуг з підключення та/або відключення електроустановок
1 Підключення однофазного приєднання за нарядом на ізоляторах будівлі (вузлі обліку)   110,00 22,00 132,00
2 Відключення однофазного приєднання за нарядом на ізоляторах будівлі (вузлі обліку)   110,00 22,00 132,00
3 Підключення однофазного приєднання за нарядом (виконання робіт в ТП)   138,36 27,67 166,03
4 Відключення однофазного приєднання за нарядом (виконання робіт в ТП)   138,36 27,67 166,03
5 Первинне або повторне підключення відгалужень від опори 0,4 кВ до ізоляторів та однофазних вводів в будівлю із застосуванням підйомного механізму   348,91 69,78 418,69
6 Первинне або повторне підключення відгалужень від опори 0,4 кВ до ізоляторів та трифазних вводів в будівлю із застосуванням підйомного механізму   420,64 84,13 504,77
7 Відключення відгалужень від опори 0,4 кВ до ізоляторів та однофазних вводів в будівлю із застосуванням підйомного механізму   184,26 36,85 221,11
8 Відключення відгалужень від опори 0,4 кВ до ізоляторів та трифазних вводів в будівлю із застосуванням підйомного механізму   225,02 45,00 270,02
9 Первинне або повторне підключення відгалужень від опори 0,4 кВ до ізоляторів та однофазних вводів в будівлю із застосуванням лазів   363,59 72,72 436,31
10 Первинне або повторне підключення відгалужень від опори 0,4 кВ до ізоляторів та трифазних вводів в будівлю із застосуванням лазів   436,98 87,40 524,38
11 Відключення відгалужень від опори 0,4 кВ до ізоляторів та однофазних вводів в будівлю із застосуванням лазів   280,46 56,09 336,55
12 Відключення відгалужень від опори 0,4 кВ до ізоляторів та трифазних вводів в будівлю із застосуванням лазів   335,84 67,17 403,01
13 Підключення відгалужень від опори 0,4 кВ до ящика зовнішнього обліку електроенергії з установкою однофазного електролічильника   697,53 139,51 837,04
14 Підключення відгалужень від опори 0,4 кВ до ящика зовнішнього обліку електроенергії з установкою трифазного електролічильника   771,97 154,39 926,36
15 Підключення в багатоквартирному будинку в блоці контактних затискачів електролічильника з пломбуванням вузла обліку (при виконанні робіт згідно з завданням в будинку з ліфтом)   39,85 7,97 47,82
16 Відключення в багатоквартирному будинку в блоці контактних затискачів електролічильника з пломбуванням вузла обліку (при виконанні робіт згідно з завданням в будинку з ліфтом)   39,85 7,97 47,82
17 Підключення в багатоквартирному будинку в блоці контактних затискачів електролічильника з пломбуванням вузла обліку (при виконанні робіт згідно з завданням в будинку без ліфта)   52,59 10,52 63,11
18 Відключення в багатоквартирному будинку в блоці контактних затискачів електролічильника з пломбуванням вузла обліку (при виконанні робіт згідно з завданням в будинку без ліфта)   52,59 10,52 63,11
19 Підключення трифазного приєднання за нарядом на ізоляторах будівлі (вузлі обліку)   137,10 27,42 164,52
20 Відключення трифазного приєднання за нарядом на ізоляторах будівлі (вузлі обліку)   137,10 27,42 164,52
21 Підключення трифазного приєднання за нарядом (виконання робіт в ТП)   171,67 34,33 206,00
22 Відключення трифазного приєднання за нарядом (виконання робіт в ТП)   171,67 34,33 206,00
23 Підключення в блоці контактних затискачів електролічильника з пломбуванням вузла обліку або його частини   38,27 7,65 45,92
24 Дистанційне відключення внутрішнім реле лічильника електричної енергії за допомогою програмного комплексу   34,23 6,85 41,08
25 Дистанційне підключення внутрішнім реле лічильника електричної енергії за допомогою програмного комплексу   34,23 6,85 41,08
Перелік послуг з оформлення та нагляду за роботами в охоронній зоні електромереж
1 Підключення та заземлення ЛЕП-0,4 кВ згідно з заявками споживачів для проведення робіт в охоронній зоні ліній   518,88 103,78 622,66
2 Підключення та заземлення ЛЕП-10 кВ згідно з заявками споживачів для проведення робіт в охоронній зоні ліній   249,43 49,89 299,32
3 Проведення технічного нагляду за виконанням робіт у межах охоронних зон електромереж (кабельні лінії)   277,52 55,50 333,02
4 Підготовка робочого місця і допуск персоналу сторонньої організації для проведення робіт на діючих ПЛ 35-154 кВ в охоронній зоні ліній (без застосування автопідіймача)   2963,64 592,73 3556,37
5 Підготовка робочого місця і допуск персоналу сторонньої організації для проведення робіт на діючих ПЛ 35-154 кВ в охоронній зоні ліній (із застосуванням автопідіймача)   2106,50 421,30 2527,80
Перелік послуг з позачергової технічної перевірки правильності роботи засобу обліку (перевірка схеми вмикання) за ініціативою споживача
1 Виконання позачергової технічної перевірки однотарифного однофазного розрахункового лічильника електроенергії   330,89 66,18 397,07
2 Виконання позачергової технічної перевірки багатотарифного однофазного розрахункового лічильника електроенергії з перевіркою параметризації (крім населення)   483,40 96,68 580,08
3 Виконання позачергової технічної перевірки багатотарифного однофазного розрахункового лічильника електроенергії без проведення перевірки параметризації   339,21 67,84 407,05
4 Виконання позачергової технічної перевірки однотарифного трифазного розрахункового лічильника електроенергії прямого включення по струму і напрузі   461,99 92,40 554,39
5 Виконання позачергової технічної перевірки багатотарифного трифазного розрахункового лічильника електроенергії прямого включення по струму і напрузі з перевіркою параметризації (крім населення)   603,41 120,68 724,09
6 Виконання позачергової технічної перевірки багатотарифного трифазного розрахункового лічильника електроенергії прямого включення по струму і напрузі без проведення перевірки параметризації   478,63 95,73 574,36
7 Виконання позачергової технічної перевірки багатотарифного трифазного електролічильника електроенергії 0,4 кВ з вимірювальними трансформаторами з перевіркою параметризації (крім населення)   675,05 135,01 810,06
8 Виконання позачергової технічної перевірки багатотарифного трифазного електролічильника електроенергії 0,4 кВ з вимірювальними трансформаторами без проведення перевірки параметризації.   511,97 102,39 614,36
9 Перевірка однотарифного трифазного електролічильника активної енергії еталонним електролічильником в електроустановках напругою 6-150 кВ   381,51 76,30 457,81
10 Перевірка багатотарифного трифазного електролічильника активної та реактивної енергії еталонним електролічильником в електроустановках напругою 6-150 кВ з перевіркою параметризації (крім населення)   564,99 113,00 677,99
11 Перевірка багатотарифного трифазного електролічильника активної та реактивної енергії еталонним електролічильником в електроустановках напругою 6-150 кВ без проведення перевірки параметризації   456,01 91,20 547,21
Перелік послуг з пломбування (розпломбування) вузла обліку або його частини
1 Виконання пломбування вузла обліку або його частини   348,57 69,71 418,28
2 Виконання розпломбування вузла обліку або його частини   187,39 37,48 224,87
Надання інформаційних послуг ліцензіатам, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії не на закріпленій території
1 Надання інформаційних послуг ліцензіатам, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії не на закріпленій території (далі ЛНТ) згідно Постанови НКРЕКП №1616 від 29.12.2017р.:
за умови наявності у споживачів, постачання електричної енергії яким здійснює ЛНТ, локального устаткування збору та обробки даних (з розрахунку на одну площадку вимірювання) на місяць
  112,00 22,40 134,40
2 Надання інформаційних послуг ліцензіатам, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії не на закріпленій території (далі ЛНТ) згідно Постанови НКРЕКП №1616 від 29.12.2017р.:
за умови відсутності у споживачів, постачання електричної енергії яким здійснює ЛНТ, локального устаткування збору та обробки даних, установлення якого є обов’язковим відповідно до ПКЕЕ (з розрахунку на 1 точку комерційного обліку електричної енергії) на місяць
  112,00 22,40 134,40
Перелік послуг з параметризації багатофункціонального електронного лічильника за ініціативою споживача
1 Програмування однофазного або трифазного багатотарифного лічильника електричної енергії за допомогою програми параметризації (для населення)   97,30 19,46 116,76
2 Програмування однофазного або трифазного багатотарифного лічильника електричної енергії за допомогою програми параметризації (крім населення)   429,07 85,81 514,88
3 Дистанційне програмування однофазного або трифазного багатотарифного лічильника електричної енергії за допомогою програмного комплексу   45,05 9,01 54,06
Перелік послуг з встановлення (заміни) приладів обліку у населення за заявою замовника
1 Встановлення однофазного лічильника електричної енергії у населення за заявою замовника   103,62 20,72 124,34
2 Заміна однофазного лічильника електричної енергії у населення за заявою замовника   164,18 32,84 197,02
3 Встановлення трифазного лічильника електричної енергії у населення за заявою замовника   189,71 37,94 227,65
4 Заміна трифазного лічильника електричної енергії у населення за заявою замовника   336,70 67,34 404,04
5 Заміна електронного лічильника електроенергії у населання за заявою замовника   231,14 46,23 277,37

 

Передати покази
Сплатити за електроенергію

Оплата рахунку

Поля форми обов`язкові для заповнення.
Зверніть увагу! Вираховується банківська комісія 1% від суми платежу.

Особовий рахунок

Поле обов`язкове для заповнення.