Особлива інформація за 2011 рік

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00131819
1.4. Місцезнаходження емітента
36022, м. Полтава, вул. Старий Поділ, 5.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(0532) 516-359, (0532) 516-359
1.6. Електронна поштова адреса емітента
kanc01@pl.energy.gov.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
д/в
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення.
Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

Рішення про припинення повноважень з 19.12.2011р. прийнято Наглядовою радою Товариства 20.12.2011 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу засідання Наглядової ради Товариства від 20.12.2011р.
Посадова особа Клименко Дмитро Васильович (Паспорт: серія НС, номер 050657, виданий 24.02.1996 р. Корсунь-Шевченківським РВ УМВС України в Черкаській обл.), яка займала посаду Член Правління, заступник фінансового директора, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента: 0%.
Працював на посаді з 30.03.2010р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Рішення про призначення з 03.01.2012р.  прийнято Наглядовою радою Товариства 20.12.2011р.
Призначення посадової особи  виконано на підставі Протоколу засідання Наглядової ради Товариства від 20.12.2011р.
Посадова особа Вишар Юрій Васильович (Паспорт: серія КН, номер 6749901, виданий 13.07.1998 р. Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл.), призначена на посаду тимчасово виконуючого абов"язки Заступника Фінансового директора.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента: 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2.

Заступник Голови правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" Ангелова Олена Петрівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М. П.
(дата)
Передати покази
Сплатити за електроенергію

Оплата рахунку

Поля форми обов`язкові для заповнення.
Зверніть увагу! Вираховується банківська комісія 1% від суми платежу.

Особовий рахунок

Поле обов`язкове для заповнення.