Особлива інформація за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство "Полтаваобленерго"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00131819
1.4. Місцезнаходження емітента
36022, м. Полтава, вул.Старий Поділ, 5.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
0532 516259
1.6. Електронна поштова адреса емітента
kanc01@pl.energy.gov.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
www.poe.pl.ua
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення.
Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

Рішення про звільнення прийнято Правлінням Товаства 28.11.2012 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі Наказу № 735-к від 28.11.2012р.
Посадова особа Замула Валентина Василівна (Паспорт: серія КН, номер 822178, виданий 08.12.1998 р. Октябрським РВПМУУМВС України), яка займала посаду Головний бухгалтер, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000138984%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 1998 р. по 2012р.
Рішення про призначення прийнято Правлінням Товариства 28.11.2012 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі наказу № 735- к від 28.11.2012р..
Посадова особа Дубініна Наталія Вікторівна (Паспорт: серія ВА, номер 037116, виданий 11.08.1995 р. Жовтневим РВ Маріупольського МУУМВС України в Донецькій обл.), призначена на посаду Головний бухгалтер.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: постійно.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: заступник головного бухгалтера.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Несвоєчасне розкриття інформації про зміну посадових осіб сталося внаслідок технічних причин.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство “Полтаваобленерго”
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00131819
1.4. Місцезнаходження емітента
36022, Полтава, Старий Поділ, 5
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(0532) 516-359, (0532) 516-259
1.6. Електронна поштова адреса емітента
kanc01@pl.energy.gov.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
www.poe.pl.ua
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення.
Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "Полтаваобленерго" 13.04.2012 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства 13.04.2012 р., протокол №18.
Посадова особа Засіменко Євген Юрійович (Паспорт: серія АЕ, номер 901112, виданий 26.11.1997 р. Жовтневе ВДМУ УМВС Українив Дніпропетровській обл.), яка займала посаду Голова Правління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента: 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "Полтаваобленерго" 13.04.2012 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства 13.04.2012 р.,протокол №18.
Посадова особа Засіменко Євген Юрійович (Паспорт: серія АЕ, номер 901112, виданий 26.11.1997 р. Жовтневе ВДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.), призначена на посаду Голова Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента: 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, на який призначено особу: 1 рік.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "Полтаваобленерго" 13.04.2012 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства 13.04.2012 р., протокол №18.
Посадова особа Ангелова Олена Петрівна (Паспорт: серія д/в, номер д/в, виданий р. д/в), яка займала посаду Заст.Голови Правління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1рік.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "Полтаваобленерго" 13.04.2012 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства 13.04.2012 р., протокол №18.
Посадова особа Ангелова Олена Петрівна (Паспорт: серія д/в, номер д/в, виданий р. д/в), призначена на посаду Заст.голови Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента: 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 1 рік.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "Полтаваобленерго" 13.04.2012 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства 13.04.2012 р., протокол №18.
Посадова особа Мартинюк Сергій Іванович (Паспорт: серія КН, номер 370263, виданий 04.04.1997 р. Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл.), яка займала посаду Член Правління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: на 1 рік.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами аукціонерів ПАТ "Полтаваобленерго" 13.04.2012 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства 13.04.2012 р., протокол №18
Посадова особа Мартинюк Сергій Іванович (Паспорт: серія КН, номер 37263, виданий 04.04.1997 р. Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл.), призначена на посаду Член Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента: 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 1 рік.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "Полтаваобленерго" 13.04.2012 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради ПАТ "Полтаваобленерго" від 20 грудня 2011 р., та рішення загальних зборів акціонерів Товариства 13.04.2012 р., протокол №18
Посадова особа Клименко Дмитро Васильович (Паспорт: серія НС, номер 050657, виданий 24.10.1996 р. Корсунь-Шевченківським РВ УМВС України в Черкаській обл..), яка займала посаду Член Правління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента: 0%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "Полтаваобленерго" 13.04.2012 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства 13.04.2012 р., протокол №18.
Посадова особа Вишар Юрій Васильович (Паспорт: серія КН, номер 674901, виданий 13.07.1998 р. Київським РВ ПМУ УМВС України В Полтавській обл.), призначена на посаду Член Правління.Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 1 рік.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "Полтаваобленерго" 13.04.2012 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства 13.04.2012 р., протокол №18.
Посадова особа Компанія JERSONET GROUP INC. (Джерсонет груп інк) (реєстраційний номер 591251 виданий 14.04.2004 р. ), яка займала посаду Голова Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00000045%.(1 акція)
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "Полтаваобленерго" 13.04.2012 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства 13.04.2012 р., протокол №18.
Посадова особа Компанія JERSONET GROUP INC (Джерсонет груп інк) (реєстраційний номер 591251 виданий 14.04.2004 р. ), призначена на посаду Голова Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00000045%.(1 акція). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 1 рік.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "Полтаваобленерго" 13.04.2012 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства 13.04.2012 р., протокол №18.
Посадова особа Компанія LARVA INVESTMENTS LIMITED (Ларве інвестментс лімітед) (реєстраційний номер НЕ152935 виданий 14.10.2004 р.), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 24,9999%.(55239900 шт.акцій).Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "Полтаваобленерго" 13.04.2012 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства 13.04.2012 р., протокол №18.
Посадова особа Компанія LARVA INVESTMENTS LIMITED (Ларве інвестментс лімітед) (реєстраційний номер НЕ152935 виданий 14.10.2004 р. ), призначена на посаду Член Наглядової ради.Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 24,9999%. (55239900 шт.акцій).Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 1 рік.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "Полтаваобленерго" 13.04.2012 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства 13.04.2012 р., протокол №18.
Посадова особа Компанія UA ENERGY DISTRIBUTION HOLDING LIMITED (Уа енерджі дістрібюшн холдінг лімітед) (Паспорт: серія д/в, номер НЕ 255478, виданий 29.09.2009 р. д/в), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена.Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 23,294%. (51472455 шт.акцій).Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "Полтаваобленерго" 13.04.2012 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства 13.04.2012 р., протокол №18.
Посадова особа Компанія UA ENERGY DISTRIBUTION HOLDING LIMITED (Уа енерджі дістрібюшн холдінг лімітед) (Паспорт: серія д/в номер НЕ255478 виданий 29.09.2009 р. д\В), призначена на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 23,2949%. (51472455 шт.акцій). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 1 рік.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "Полтаваобленерго" 13.04.2012 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства 13.04.2012 р., протокол №18.
Посадова особа Компанія TILLMAN EQUITIES CORP. (Тіллман еквітіс корп.) (Паспорт: серія д/в, номер д/в, виданий р. д/в), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0000009%.(2 акціі).Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "Полтаваобленерго 13.04.2012 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства 13.04.2012 р., протокол №18.
Посадова особа Компанія TILLMAN EQUITIES CORP. (Тіллман еквітіс корп.) (Паспорт: серія д/в, номер д/в, виданий р. д/в), призначена на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0000009%. (2 акціі).Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, на який призначено особу: 1 рік.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "Полтаваобленерго" 13.04.2012 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства 13.04.2012 р., протокол №18.
Посадова особа Герасименко Ганна Станіславівна (Паспорт: серія СН, номер 701015, виданий 20.01.1998 р. Ленінградським РУ ГУМВС УМВС України в м.Києві.), яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, звільнена.Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00000045%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "Полтаваобленерго" 13.04.2012 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства 13.04.2012 р., протокол №18.
Посадова особа Герасименко Ганна Станіславівна (Паспорт: серія СН номер 701015 виданий 20.01.1998 р. Ленінградським РУ ГУМВС УМВС України в м.Києві.), призначена на посаду Голова Ревізійної комісії.Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00000045%. (1 акція).Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 1 рік.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2.

Голова правління ПАТ "Полтаваобленерго" Засіменко Євген Юрійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М. П.
(дата)
Передати покази
Сплатити за електроенергію

Оплата рахунку

Поля форми обов`язкові для заповнення.
Зверніть увагу! Вираховується банківська комісія 1% від суми платежу.

Особовий рахунок

Поле обов`язкове для заповнення.