Особлива інформація за 2013 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00131819
1.4. Місцезнаходження емітента
36022, Полтава, Старий Поділ, 5.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(0532) 516-359, (0532) 516-259
1.6. Електронна поштова адреса емітента
kanc01@pl.energy.gov.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
www.poe.pl.ua
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення.
Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

Рішення про звільнення посадової особи прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 08.04.2013 р., протокол №19.
Посадова особа Засіменко Євген Юрійович (Паспорт: серія АЕ, номер 901112, виданий 26.11.1997 р. Жовтневе ВДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.), яка займала посаду Голова Правління, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента: 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 13.04.2012 р.
Рішення про призначення посадової особи прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 08.04.2013 р.,протокол №19.
Посадова особа Засіменко Євген Юрійович (Паспорт: серія АЕ, номер 901112, виданий 26.11.1997 р. Жовтневе ВДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.), призначена на посаду Голова Правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента: 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 1 рік.
Рішення про звільнення посадової особи прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 08.04.2013 р., протокол №19.
Посадова особа Ангелова Олена Петрівна (Паспорт: серія АЕ, номер 818476, виданий 22.09.1997 р. Ленінским РВ УМВС України в Дніпропетровській обл.), яка займала посаду Член Правління, заступник Голови Правління, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента: 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 13.04.2012 р.
Рішення про призначення посадової особи прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 08.04.2013 р.,протокол №19.
Посадова особа Ангелова Олена Петрівна (Паспорт: серія АЕ, номер 818476, виданий 22.09.1997 р. Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській обл.), призначена на посаду Член Правління, Заступник Голови Правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента: 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 1 рік.
Рішення про звільнення посадової особи прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 08.04.2013 р., протокол №19.
Посадова особа Мартинюк Сергій Іванович (Паспорт: серія КН, номер 370263, виданий 04.04.1997 р. Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл.), яка займала посаду Член Правління, фінансовий директор,звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента: 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 13.04.2012 р.
Рішення про призначення посадової особи прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 08.04.2013 р., протокол №19.
Посадова особа Мартинюк Сергій Іванович (Паспорт: серія КН, номер 370263, виданий 04.04.1997 р. Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл.), призначена на посаду Член Правління, фінансовий директор.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента: 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 1 рік.
Рішення про звільнення посадової особи прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 08.04.2013 р., протокол №19.
Посадова особа Вишар Юрій Васильович (Паспорт: серія КН, номер 674901, виданий 13.07.1998 р. Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл.), яка займала посаду Член Правління, заступника Фінансового директора, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента: 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 13.04.2012 р.
Рішення про призначення посадової особи прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 08.04.2013 р.,протокол №19.
Посадова особа Вишар Юрій Васильович (Паспорт: серія КН, номер 674901, виданий 13.07.1998 р. Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл.), призначена на посаду Член Правління, заступник Фінансового директора.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента: 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 1 рік.
Рішення про звільнення посадової особи прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 08.04.2013 р., протокол №19.
Посадова особа компанія "JERSONET GROUP INC. (ДЖЕРСОНЕТ ГРУП ІНК) (компанія має реєстраційний номер 591251 виданий 14.04.2004 р. ), яка займала посаду Голова Спостережної ради, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00000045% (1 акція). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 13.04.2012 р.
Рішення про призначення посадової особи прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 08.04.2013 р.,протокол №19.
Посадова особа компанія "JERSONET GROUP INC." (ДЖЕРСОНЕТ ГРУП ІНК) ( компанія має реєстраційний номер 591251 виданий 14.04.2004 р. ), призначена на посаду Голова Спостережної ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00000045%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 1 рік. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1 акція.
Рішення про звільнення посадової особи прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 08.04.2013 р., протокол №19.
Посадова особа компанія "LARVA INVESTMENTS LIMITED" (ЛАРВЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД) (компанія має реєстраційний номер НЕ 152935 виданий 14.10.2004 р. ), яка займала посаду Член Спостережної ради, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 24,999954742%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 13.04.2012 р.
Рішення про призначення посадової особи прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 08.04.2013 р.,протокол №19.
Посадова особа компанія "LARVA INVESTMENTS LIMITED" (ЛАРВЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД) (компанія має реєстраційний номер НЕ 152935 виданий 14.10.2004 р. ), призначена на посаду Член Спостережної ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 24,999954742%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 1 рік. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 55239900 акцій.
Рішення про звільнення посадової особи прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 08.04.2013 р., протокол №19.
Посадова особа компанія "UA ENERGY DISTRIBUTION HOLDING ДШЬШЕУВ" (УА ЕНЕРДЖІ ДІСТРІБЮШН ХОЛДІН) ЛІМІТЕД) (компанія має реєстраційний номер НЕ 255478 виданий 29.09.2009 р. ), яка займала посаду Член Спостережної ради, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 23,2949199%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 13.04.2012 р.
Рішення про призначення посадової особи прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 08.04.2013 р., протокол №19.
Посадова особа компанія "UA ENERGY DISTRIBUTION HOLDING LIMITED" (УА ЕНЕРДЖІ ДІСТРІБЮШН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД) (компанія має реєстраційний номер НЕ 255478 виданий 29.09.2009 р. ), призначена на посаду Член Спостережної ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 23,2949199%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 1 рік.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 51472455 акцій.
Рішення про звільнення посадової особи прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 08.04.2013 р., протокол №19.
Посадова особа компанія "TILLMAN EQUITIES CORP. (ТІЛЛМАН ЕКВІТІС КОРП) (реєстраційні дані компанії відсутні), яка займала посаду Член Спостережної ради, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0000009%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 13.04.2012 р.
Рішення про призначення посадової особи прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 08.04.2013 р., протокол №19.
Посадова особа компанія "TILLMAN EQUITIES CORP." (ТІЛЛМАН ЕКВІТІС КОРП.) (реєстраційні дані компанії відсутні), призначена на посаду Член Спостережної ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0000009%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 1 рік. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 2 акції.
Рішення про звільнення посадової особи прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 08.04.2013 р., протокол №19..
Посадова особа Герасименко Ганна Станіславівна (Паспорт: серія СН, номер 701015, виданий 20.01.1998 р. ЛенінградськимРУ ГУМВС УМВС України в м. Києві.), яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00000045%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 13.04.2012 р.
Рішення про призначення посадової особи прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 08.04.2013 р,протокол №19..
Посадова особа Герасименко Ганна Станіславівна (Паспорт: серія СН, номер 701015, виданий 20.01.1998 р. Ленінградським РУ ГУМВС УМВС України в м.Києві), призначена на посаду Голова Ревізійної комісії.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00000045%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 1 рік. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1 акція.
Рішення про звільнення посадової особи прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 08.04.2013 р, протокол №19.
Посадова особа Титаренко Оксана Григорівна (Паспорт: серія д/в, номер д/в, виданий р. дЇв), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00000045%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 13.04.2012 р.
Рішення про призначення посадової особи прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 08.04.2013 р.,протокол №19.
Посадова особа Титаренко Оксана Григорівна (Паспорт: серія д/в, номер д/в, виданий р. д/в), призначена на посаду Член Ревізійної комісії.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00000045%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: д/в
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1акція.
Рішення про звільнення посадової особи прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 08.04.2013 р, протокол №19.
Посадова особа Новіков Петро Вячеславович (Паспорт: серія д/в, номер д/в, виданий р. д/в), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00000045%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 13.04.2012 р..
Рішення про призначення посадової особи прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 08.04.2013 р.,протокол №19.
Посадова особа Новіков Петро Вячеславович (Паспорт: серія д/в, номер д/в, виданий р. д/в), призначена на посаду Член Ревізійної комісії.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00000045%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: д/в
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1 акція.

Передати покази
Сплатити за електроенергію

Оплата рахунку

Поля форми обов`язкові для заповнення.
Зверніть увагу! Вираховується банківська комісія 1% від суми платежу.

Особовий рахунок

Поле обов`язкове для заповнення.