Особлива інформація за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:
Публічне акціонерне товариство "Полтаваобленерго".
2. Код за ЄДРПОУ:
00131819.
3. Місцезнаходження:
36022, Полтава, Старий Поділ, 5.
4. Міжміський код, телефон та факс:
(0532) 516-359; (0532) 516-259.
5. Електронна поштова адреса:
kanc01@pl.energy.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
www.poe.pl.ua
7. Вид особливої інформації, відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю, відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення.
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

II. Текст повідомлення

Власник акцій емітента ВЕДЛЕСС ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (WADLESS HOLDINGS LIMITED, Кіпр), реєстраційний номер НЕ 118080, місцезнаходження: вул. Джіанну Кранідіоті,10 Найс Дей Хауз, 4-й поверх, кв./офіс 401, NICOSIA, 1065, який мав пакет акцій ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у кількості 22095000 штук, що складало 9,9995% статутного капіталу емітента (в загальній кількості акцій) та 10,0716% у загальній кількості голосуючих акцій, за отриманою  довідкою  від  депозитарної установи ТОВ "Інтер-Сервіс-Реєстр"  06.03.2017 року  є власником акцій у кількості 22124000 штук, що складає 10,012671% статутного капіталу емітента (в загальній кількості акцій) та 10,084775% у загальній кількості голосуючих акцій.
Дані про дату обліку акціонера відсутні.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2.

Голова Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

Засіменко Євген Юрійович

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М. П.

(дата)

I.Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство "Полтаваобленерго"
2. Код за ЄДРПОУ
00131819
3. Місцезнаходження
36022, Полтава, Старий Поділ, 5
4. Міжміський код, телефон та факс
(0532) 516-359, (0532) 516-259
5. Електронна поштова адреса
kanc01@pl.energy.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
www.poe.pl.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

II. Текст повідомлення

У повідомленні ПАТ «Полтаваобленерго»  про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, розміщеному в загальнодоступній базі НКЦПФР 10.01.2017, на власній сторінці ПАТ «Полтаваобленерго» в мережі інтернет : www.poe.pl.ua,  опублікованому в Бюлетні «Відомості НКЦПФР» №7 від 12.01.2017, самостійно виявлено факт подання  інформації не в повному обсязі, а саме: не була вказана адреса та кількість голосуючих акцій власника акцій емітента - ВЕДЛЕСС ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (WADLESS HOLDINGS LIMITED, Кіпр).
Виправленою (повною) слід вважати наступну інформацію:
Власник акцій емітента ВЕДЛЕСС ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (WADLESS HOLDINGS LIMITED, Кіпр), реєстраційний номер НЕ 118080, місцезнаходження: вул. Джіанну Кранідіоті,10 Найс Дей Хауз, 4-й поверх, кв./офіс 401, NICOSIA, 1065, який мав пакет акцій ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у кількості 22095000 штук, що складало 9,9995% статутного капіталу емітента (в загальній кількості акцій) та 10,0716% у загальній кількості голосуючих акцій, за отриманою  довідкою  від депозитарної установи ТОВ "Інтер-Сервіс-Реєстр"  10.01.2017 року  являється власником акцій у кількості 22124000 штук , що складає 10,012671% статутного капіталу емітента (в загальній кількості акцій). Відсоток в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета акцій не розкривається у зв'язку із відсутністю інформації від депозитарної установи.
Дані про дату обліку акціонера відсутні.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2.

Голова Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

Засіменко Євген Юрійович

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М. П.

(дата)

I.Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство "Полтаваобленерго"
2. Код за ЄДРПОУ
00131819
3. Місцезнаходження
36022, Полтава, Старий Поділ, 5.
4. Міжміський код, телефон та факс
(0532) 516-359 (0532) 516-259
5. Електронна поштова адреса
kanc01@pl.energy.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
www.poe.pl.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

II. Текст повідомлення

1).Власник акцій емітента ВЕДЛЕСС  ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (WADLESS HOLDINGS LIMITED), який мав пакет акцій ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у кількості 22095000 штук, що складало 9,9995% статутного капіталу Товариства , за отриманою  довідкою  від ТОВ "Інтер-Сервіс-Реєстр"  10.01.2017 року  являється власником акцій у кількості 22124000 штук , що складає 10,012671% статутного капіталу емітента.
Дата обліку акціонера відсутня.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2.

Голова Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

Засіменко Євген Юрійович

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М. П.

(дата)

Передати покази
Сплатити за електроенергію

Оплата рахунку

Поля форми обов`язкові для заповнення.
Зверніть увагу! Вираховується банківська комісія 1% від суми платежу.

Особовий рахунок

Поле обов`язкове для заповнення.