Переліки та типові форми надання вихідних даних
Перелік вихідних даних, які надаються споживачами електричної енергії
Вихідні дані Суб’єкти, які надають вихідні дані Форма надання вихідних даних Терміни надання вихідних даних Примітки щодо змісту вихідних даних
1 Прогноз споживання електричної енергії та електричного навантаження на наступні 5 років Споживачі, дозволена потужність електроустановок яких в одній точці приєднання становить 5 МВт та більше 1-С-ПОЕ (річна) до 1 вересня року, що передує року затвердження Плану розвитку ОСР Регулятором  
2 Виміри рівнів напруги та навантаження ПС 35 кВ і вище за режимний робочий день Споживачі – власники підстанцій 35 кВ і вище з приєднаною потужністю електроустановок 150 кВт та більше і середньомісячним споживанням електроенергії за підсумком минулого року 50000 кВт×год та більше 2-С-ПОЕ (піврічна) двічі на рік (червень, грудень), протягом 5 робочих днів після проведення вимірів  
3 Затверджена схема нормального режиму ПС 35 кВ і вище
(станом на 1 січня)
Споживачі – власники підстанцій 35 кВ і вище, приєднаних до мереж АТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО” у формі, яка забезпечує надання запитуваної інформації до 15 січня року, на який затверджена схема  
4 Затверджена електрична однолінійна розрахункова схема лінії 6-35 кВ
(станом на 1 січня)
Споживачі – власники ліній 6-35 кВ у формі, яка забезпечує надання запитуваної інформації до 15 січня року, на який затверджена схема На схемі обов’язково зазначаються марка та переріз кабелю (проводу) на кожній ділянці, довжина кожної ділянки (км), трансформаторні ПС з потужністю кожного трансформатора, вимикачі 6-35кВ
5 Характеристики електродвигунів напругою вище 1000 В
(станом на 1 січня)
Споживачі – власники електродвигунів напругою вище 1000 В в довільній формі, яка забезпечує надання повного переліку зазначених характеристик електродвигунів до 15 січня Номінальна активна потужність (кВт), номінальний коефіцієнт потужності, номінальна міжфазна напруга (кВ), кратність пускового струму по відношенню до номінального, номінальний струм електродвигуна (А), надперехідна ЕРС міжфазна (кВ); місця приєднання електродвигунів
6 Характеристики електроустановок з нелінійним навантаженням
(станом на 1 січня)
Споживачі – власники електроустановок з нелінійним навантаженням на напрузі вище 1000 В в довільній формі, яка забезпечує надання запитуваної інформації до 15 січня Вентильні перетворювачі (головним чином тиристорні), установки дугового і контактного електрозварювання, електродугові сталеплавильні печі та рудотермічні печі, силові магнітні підсилювачі тощо
7 Уставки РЗА на вимикачах напругою 6-154 кВ
(станом на 1 січня)
Споживачі – власники електроустановок, в яких встановлені вимикачі напругою 6-154 кВ в довільній формі, яка забезпечує надання запитуваної інформації до 15 січня  
Перелік вихідних даних, які надаються виробниками електричної енергії
Вихідні дані Суб’єкти, які надають вихідні дані Форма надання вихідних даних Терміни надання вихідних даних Примітки щодо змісту вихідних даних
1 Прогноз генеруючих потужностей та обсягів виробництва електричної енергії на наступні 5 років Виробники е/е – власники електростанцій з встановленою потужністю 1 МВт та більше, приєднаних до мереж АТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО” 1-В-ПОЕ (річна) до 1 вересня року, що передує року затвердження Плану розвитку ОСР Регулятором  
2 Затверджена електрична однолінійна розрахункова схема лінії 6-35кВ
(станом на 1 січня)
Виробники е/е – власники ліній 6-35 кВ, через які до мереж АТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО” приєднані електроустановки з виробництва е/е (крім домогосподарств) у формі, яка забезпечує надання запитуваної інформації до 15 січня року, на який затверджена схема На схемі обов’язково зазначаються марка та переріз кабелю (проводу) на кожній ділянці, довжина кожної ділянки (км), трансформаторні ПС з потужністю кожного трансформатора, вимикачі 6-35кВ
3 Характеристики генеруючих елементів
(станом на 1 січня)
Виробники е/е – власники електростанцій, приєднаних до мереж АТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО” (крім домогосподарств) в довільній формі, яка забезпечує надання повного переліку зазначених характеристик генеруючих елементів до 15 січня Номінальна активна або повна потужність поелементно (кВт або кВА), номінальний коефіцієнт потужності, номінальна міжфазна напруга (кВ), надперехідний опір електричної машини по повздовжній вісі (що відповідає її опору в початковий момент КЗ), надперехідна ЕРС у відносних одиницях, місця їх приєднання
4 Опис режимів роботи генеруючих потужностей Виробники е/е – власники електростанцій, приєднаних до мереж АТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО” (крім домогосподарств) в довільній формі, яка забезпечує надання запитуваної інформації до 15 січня  
5 Уставки РЗА на вимикачах напругою 6-154 кВ
(станом на 1 січня)
Виробники е/е – власники електростанцій, приєднаних до мереж АТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО” (крім домогосподарств) в довільній формі, яка забезпечує надання запитуваної інформації до 15 січня  
6 Струми короткого замикання для максимального та мінімального режиму роботи генеруючих потужностей Виробники е/е – власники електростанцій, приєднаних до мереж АТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО” (крім домогосподарств) в довільній формі, яка забезпечує надання запитуваної інформації до 15 січня  
7 Значення реактансів R та X для максимального та мінімального режиму роботи генеруючих потужностей Виробники е/е – власники електростанцій, приєднаних до мереж АТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО” (крім домогосподарств) в довільній формі, яка забезпечує надання запитуваної інформації до 15 січня  
Перелік вихідних даних, які надаються суміжними ОСР
Вихідні дані Суб’єкти, які надають вихідні дані Форма надання вихідних даних Терміни надання вихідних даних Примітки щодо змісту вихідних даних
1 Прогноз активної потужності електричного навантаження на наступні 5 років Оператори систем розподілу, приєднані до системи розподілу АТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО”, чия робота може призвести до зміни навантаження в точці приєднання на 5 МВт та більше 1-ОСР-ПОЕ (річна) до 1 вересня року, що передує року затвердження Плану розвитку ОСР Регулятором  
2 Електрична однолінійна розрахункова схема лінії від точки розмежування до першого вимикача з РЗА Оператори систем розподілу, приєднані до системи розподілу АТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО” у формі, яка забезпечує надання запитуваної інформації до 15 січня року, на який затверджена схема На схемі обов’язково зазначаються марка та переріз кабелю (проводу) на кожній ділянці, довжина кожної ділянки (км), трансформаторні ПС з потужністю кожного трансформатора, вимикачі
3 Струми короткого замикання для максимального та мінімального режиму роботи мережі, приєднаної до точки розмежування Оператори систем розподілу, приєднані до системи розподілу АТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО” в довільній формі, яка забезпечує надання запитуваної інформації до 15 січня  
4 Уставки РЗА на першому вимикачеві від точки розмежування
(станом на 1 січня)
Оператори систем розподілу, приєднані до системи розподілу АТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО” в довільній формі, яка забезпечує надання запитуваної інформації до 15 січня  
5 Значення реактансів R та X для максимального та мінімального режиму роботи мережі, приєднаної до точки розмежування Оператори систем розподілу, приєднані до системи розподілу АТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО” в довільній формі, яка забезпечує надання запитуваної інформації до 15 січня  
Перелік вихідних даних, які надаються операторами малих систем розподілу
Вихідні дані Суб’єкти, які надають вихідні дані Форма надання вихідних даних Терміни надання вихідних даних Примітки щодо змісту вихідних даних
1 Прогноз споживання електричної енергії та електричного навантаження на наступні 5 років Оператори малих систем розподілу (ОМСР), приєднані до системи розподілу АТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО”, чия робота може призвести до зміни навантаження в точці приєднання на 5 МВт та більше 1-МСР-ПОЕ (річна) до 1 вересня року, що передує року затвердження Плану розвитку ОСР Регулятором  
2 Затверджена електрична однолінійна розрахункова схема лінії 6-35кВ
(станом на 1 січня)
Оператори малих систем розподілу (ОМСР), приєднані до системи розподілу АТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО” у формі, яка забезпечує надання запитуваної інформації до 15 січня року, на який затверджена схема На схемі обов’язково зазначаються марка та переріз кабелю (проводу) на кожній ділянці, довжина кожної ділянки (км), трансформаторні ПС з потужністю кожного трансформатора, вимикачі 6-35кВ
3 Характеристики електродвигунів напругою вище 1000В
(станом на 1 січня)
Оператори малих систем розподілу (ОМСР), приєднані до системи розподілу АТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО” в довільній формі, яка забезпечує надання повного переліку зазначених характеристик електродвигунів до 15 січня Номінальна активна потужність (кВт), номінальний коефіцієнт потужності, номінальна міжфазна напруга (кВ), кратність пускового струму по відношенню до номінального, номінальний струм електродвигуна (А), надперехідна ЕРС міжфазна (кВ); місця приєднання електродвигунів
4 Характеристики електроустановок з нелінійним навантаженням
(станом на 1 січня)
Оператори малих систем розподілу (ОМСР), приєднані до системи розподілу АТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО” в довільній формі, яка забезпечує надання запитуваної інформації до 15 січня Вентильні перетворювачі (головним чином тиристорні), установки дугового і контактного електрозварювання, електродугові сталеплавильні печі та рудотермічні печі, силові магнітні підсилювачі тощо
6 Уставки РЗА на вимикачах напругою 6-154 кВ
(станом на 1 січня)
Оператори малих систем розподілу (ОМСР), приєднані до системи розподілу АТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО” в довільній формі, яка забезпечує надання запитуваної інформації до 15 січня  
Перелік вихідних даних, які надаються постачальниками електричної енергії
Вихідні дані Суб’єкти, які надають вихідні дані Форма надання вихідних даних Терміни надання вихідних даних Примітки щодо змісту вихідних даних
1 Прогноз обсягів постачання електричної енергії споживачам з урахуванням запланованих заходів з управління попитом на наступні 5 років Постачальники від імені їх споживачів, якщо пропоновані постачальниками заходи з управління попитом у сумі становлять 5 МВт та більше 1-П-ПОЕ (річна) до 1 вересня року, що передує року затвердження Плану розвитку ОСР Регулятором  
Перелік вихідних даних, які надаються оператором системи передачі (ОСП)
Вихідні дані Споживачі електричної енергії, які надають вихідні дані Форма надання вихідних даних Терміни надання вихідних даних Примітки щодо змісту вихідних даних
1 Прогноз генеруючих потужностей та обсягів виробництва електричної енергії електростанціями ОЕС, від яких живляться мережі АТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО” на наступні 5 років Оператор системи передачі 1-ОСП-ПОЕ (річна) до 1 вересня року, що передує року затвердження Плану розвитку ОСР Регулятором  
2 Прогноз потужності передачі активної електричної енергії через шини ПС 330 кВ в мережі АТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО” на наступні 5 років Оператор системи передачі 2-ОСП-ПОЕ (річна) до 1 вересня року, що передує року затвердження Плану розвитку ОСР Регулятором  
3 Затверджена схема нормального режиму ПС з ВН 330 кВ, від яких живляться мережі АТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО”
(станом на 1 січня)
Оператор системи передачі у формі, яка забезпечує надання запитуваної інформації до 15 січня року, на який затверджена схема  
4 Виміри рівнів напруги на шинах 10-35-110(154) кВ ПС з ВН 330 кВ, від яких живляться мережі АТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО”, за режимний робочий день Оператор системи передачі у формі, яка забезпечує надання запитуваної інформації двічі на рік (червень, грудень), протягом 5 робочих днів після проведення вимірів  
5 Струми короткого замикання на шинах 10-35-110(154) кВ ПС з ВН 330 кВ, від яких живляться мережі АТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО”, для максимального та мінімального режиму роботи Оператор системи передачі у формі, яка забезпечує надання запитуваної інформації до 15 січня  
6 Уставки РЗА на вимикачах 10-35-110(154) кВ, від яких живляться мережі АТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО”
(станом на 1 січня)
Оператор системи передачі у формі, яка забезпечує надання запитуваної інформації до 15 січня  
7 Значення реактансів R та X на шинах 110(154) кВ ПС з ВН 330 кВ, від яких живляться мережі АТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО”, для максимального та мінімального режиму роботи Оператор системи передачі у формі, яка забезпечує надання запитуваної інформації до 15 січня  
Поділитися
Передати покази
Сплатити за електроенергію

Оплата рахунку

Поля форми обов`язкові для заповнення.
Зверніть увагу! Вираховується банківська комісія 1% від суми платежу.

Особовий рахунок

Поле обов`язкове для заповнення.