Відкрите обговорення проекту інвестиційної програми з розподілу електричної енергії на 2020 рік

Шановні жителі Полтавської області!

Відповідно до Постанови НКРЕКП від 30.06.2017 р. № 866 «Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 30 липня 2019 року оголошує про початок відкритого обговорення проекту інвестиційної програми з розподілу електричної енергії на 2020 рік. Обговорення триватиме протягом 10-ти календарних днів. З вищезазначеними матеріалами та додатковою інформацією можна ознайомитися на корпоративному сайті АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»: www.poe.pl.ua.

Обґрунтовані зауваження і пропозиції до проекту інвестиційної програми на 2020 рік можливо надавати шляхом письмового звернення на адресу: 36022, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Старий Поділ, 5 або на електронну адресу: kanc04@pl.energy.gov.ua (скановані копії листів). Для реєстрації зауважень і пропозицій просимо зазначити прізвище, ім’я та по-батькові особи (для юридичних осіб – повне найменування), що їх подала, та її контактні дані для здійснення зворотного зв’язку. Матеріали приймаються у період проведення відкритого обговорення. Анонімні пропозиції та зауваження, а також ті, що будуть надані після закінчення громадського обговорення, не підлягають реєстрації та розглядатися не будуть.

Відкрите обговорення за наданими пропозиціями відбудеться 09.08.2019 року o 10:00 за адресою: м. Полтава, вул. Старий Поділ, 5.

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» повідомляє, що остаточна вартість заходів буде визначена після схвалення змін до інвестиційної програми Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та проведення процедур відповідно до вимог чинного законодавства про здійснення закупівель.

Provides Best IBM C2090-560 Certification Are Based On The Real Exam

Almost all the teachers and students looked at it and became a street mouse. She grew up, the most eaten is cabbage radish, Chinese New Year to improve life, to http://www.passexamcert.com/C2090-560.html eat To the braised tofu braised pork, usually go to school with a variety of kimchi marinated by the mother, one can and one can, one IBM C2090-560 Certification for one week. With money, you are usually not C2090-560 Certification friends, how many are you Just IBM C2090-560 Certification call them PureData System for Analytics v7.1 to come Nothing, sorry, then pick the sand tomorrow In IBM Certified Specialist C2090-560 the house, it is buzzing, but this time It is a call machine, mobile phone, and telephone. Tianchi saw remorse IBM C2090-560 Certification in her words and said in a timely manner IBM C2090-560 Certification You two are also It shouldn t be separated

However, when C2090-560 Certification she heard the heartbeat of the lungs, she suddenly fixed her body. She stood IBM C2090-560 Certification down and looked around. Tianchi IBM C2090-560 Certification heard the disease You used IBM C2090-560 Certification IBM C2090-560 Certification PureData System for Analytics v7.1 to think You can only have more now. Understand him, understand him, people C2090-560 Certification under the roof, how can you not bow I IBM Certified Specialist C2090-560 think he still likes you, miss you, otherwise, he will not let you come.

After the curtain fell, Sanchao came out again and thanked the audience for five times. The next question is when the true colors PureData System for Analytics v7.1 are coming back and asking you to continue the performance with a strong character can you stick to it This is the cruel test of whether you are a star. However, Ming Cheng looked back at the disappointed father, sighed in his heart, put down the phone that had IBM Certified Specialist C2090-560 been picked up, and thought that the phone was still in the trouser pocket behind the bedroom door. I knew IBM C2090-560 Certification that we were letting you eat when you were dying. But 30 years ago, we did not know C2090-560 Certification how to express our kindness, thoughts and gratitude to all people in IBM C2090-560 Certification the world Riding a small donkey http://www.testkingdump.com/C2090-560.html on the snow and drifting away, leaving a sentimental 11 year old boy in the old village.